2 x PROSJEKTSTØTTER TIL INNKJØPS- OG LAGERSTYRINGSSYSTEM

Centerpoint søker 2 prosjektstøtter til et spennende oppdrag for en av våre kunder-

Kunden søker støtte til gjennomføring av et prosjekt som skal erstatte dagens løsning for innkjøp- og lagerstyring. kunden vil stille med følgende prosjektressurser i tillegg til støtten ønsket gjennom denne utlysningen:

 • Hovedprosjektleder

 • Innkjøpsrådgiver og evt. juridisk bistand

 • Domenearkitekt

 • Fagressurser fra linjen

Oppsummert skal implementeringen av løsningen bidra til å realisere følgende overordnede effektmål:

 • Ett felles lagersystem

 • Muliggjøre at bruker kan gjennomføre bestilling av materiell direkte fra lager

 • Muliggjøre effektiv deling av materiell på tvers av organisasjonen

 • Sikre helhetlig systemstøtte som bidrar til gjenbruk av data i verdikjeden

 • Økt grad av elektroniske løsninger som reduserer manuelt arbeid og effektiviserer materiellhåndtering

 • Sikre brukervennlig oversikt over lagerført materiell

 • Sikre entydig materiellhåndtering i henhold til lover og regelverk

 • Muliggjøre måling av produktivitet ved å sikre at riktig materialforbruk blir registrert på riktig prosjekt/aktivitet

 • Sikre at kundens balanse gjenspeiler korrekte lagerførte verdier

 • Understøtte kjerneprosessene hos kunden

Rolle 1: Prosjektstøtte (senior-rolle)

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå hovedprosjektleder gjennom prosjektets ulike faser.

 • Koordinere teamets produksjon av dokumentasjon.

 • Bistå prosjektarkitekt med å gjennomføre nødvendig beslutninger.

 • Prosessdriver og fasilitator.

 • Bistå i utarbeidelse av beslutningsunderlag.

 • Lede workshops og mindre analyser.

Kompetansekrav:

 • Systemkompetanse innenfor innkjøps- og lagerstyringssystemer.

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå innenfor IT.

 • Erfaring med endringsledelse.

 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

 • Erfaring som prosjektleder.

 • Sertifiseringer i IT-prosjektledelse (for eksempel PRINCE2/PMP).

 • Erfaring med implementering av innkjøps- og lagerstyringssystemer. · Kompetanse på systemnivå innenfor CRM løsninger.


Rolle 2: Prosjektstøtte (junior-rolle)

Arbeidsoppgaver:

 • Bistå prosjektledelsen med nødvendige oppgaver for å sikre fremdrift og leveranser.

 • Bistå i utarbeidelse av dokumentasjon.

 • Bistå i utarbeidelse av beslutningsunderlag.

 • Lede mindre arbeidsgrupper.

Kompetansekrav:

 • Kompetanse innen MS Office-pakken.

 • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå.

 • Noe erfaring med prosjektarbeid og metodikk.

 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

 • Kompetanse innen IT-prosjektledelse (for eksempel Prince2).

 • Kompetanse innen innkjøps- og lagerstyringsprosesser.

 • Erfaring med prosessutarbeidelse.

Personlige egenskaper (felles):

 • Strukturert, nøyaktig og har analytiske egenskaper

 • Arbeider selvstendig og tar ansvar

 • Målrettet og resultatorientert for å få sluttført oppgaver og leveranser

 • Faglig engasjert, med evne til å omsette teori til gode praktiske tilnærminger

 • Gode samarbeidsevner og evner å ha god dialog med fagansvarlige så vel som avdelingsledelse for å sikre god kommunikasjon og korrekt fremstilling av aktuelle temaer

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Januar 2019

 • Stillingsandel: 100%,

 • Varighet: 1 år, opsjon 6 mnd av gangen (maksimalt 3 år)

 • Søknadsfrist: 17.01.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Carl Grimwade på 22 47 94 19 eller carl@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.