UTVIKLER MED ARKITEKTKUNNSKAPER

Centerpoint søker en Utivkler med arkitektkunnskaper til et spennende oppdrag for en av våre kunder. Du vil jobbe i agile og autonome team, samlokalisert med prosjektleder, produkteier og funksjonell arkitekt, og være ansvarlig for fortløpende utarbeidelse av teknisk løsningsbeskrivelse / tekniske løsningsvalg, utvikling og testing. En sentral del av metodikken til prosjektet baserer seg på prototyping og hyppige leveranser. Du vil jobbe i et meget kompetent miljø og vil bli utfordret med ulike leveranser i programmet i løpet av perioden. Vi søker en selvgående og løsningsorienterte kandidater med relevant arbeidserfaring gjerne fra agile autonome team.

Arbeidsoppgaver:

 • Foreslå og dra tekniske prosesser/avklaringer for nye løsninger eller videreutvikling av eksiterende løsninger

 • Rådgi/lede utredning om bruk av FHIR-standard i løsninger som skal utvikles

 • Lage SOAP og REST tjenester og utvikle applikasjonslogikk

 • Pådriver for kontinuerlig produksjonssetting og testdrevet utvikling

Kompetansekrav:

 • Minst 5 år programmeringserfaring med C# .NET

 • Programmeringserfaring med Java

 • Erfaring med ASP.NET Core

 • Erfaring med design og utvikling av database (MSSQL)

 • Erfaring med Git som versjonskontrollsystem

 • Erfaring med Azure Service Buss

 • Erfaring med Web API 2

 • Erfaring med overvåkningsløsninger (for eks. Grafana)

 • Erfaring med gjennomgang av kodekvalitet (SonarQube)

 • Erfaring med TFS inkludert bygg og deploy

 • Erfaring med NoSQL Database (Cosmos)

 • Erfaring med testrammeverk

 • Erfaring med smidige metodikker

 • Erfaring med testdrevet utvikling

Fordel om du har kjennskap til:

 • Fortrinnsvis en fullstack utvikler som også kan bidra med frontend utvikling og database

 • Utvikling

 • Fordel med kjennskap til tjenesteorientert -og hendelsebasert arkitektur

 • Kjennskap til Azure/Windows ServiceBus programmering

 • Kjennskap til Docker eller andre kontainere

 • Kjennskap til bruk av Mocking rammeverk

 • Erfaring med hyppige leveranser

 • Erfaring med Lean

 • Erfaring med TDD

 • Fordel med erfaring fra helsesektoren

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: 01.11.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 31.12.2020, 1 års opsjon til 31.12.2021

 • Søknadsfrist: 26.09.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Jakob Grova på 22 47 94 16 eller jakob@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.