PROGRAMLEDER

Centerpoint søker en programleder for digitalisering til et spennende prosjekt for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

Programleder sørger for den daglige oppfølgingen og koordinering av programmet og prosjektene i programmet. Dette omfatter:

 • Utarbeide programplan
 • Systematisk oppfølging av helhetlig programstyring
 • Koordinering mellom prosjektene
 • Forvalte metodikk og fellesressurser
 • Støtte eierstyringen og utredning
 • Fasiliterer fagdimensjonen på tvers av prosjektene (programråd, prosjektlederforum, arkitekturforum)
 • Videreutvikle programmets styrende dokumenter som programplan, funksjonelt og teknisk målbilde og «beste praksis» (maler, rutiner mv. for program- og prosjektstyringen)
 • Følger opp interessenter for å sikre at gevinstplaner følges opp og resultatene dokumenteres
 • Sørger for å forberede rapportering og fremlegging av saker til styringsgruppen

Kompetansekrav:

 • Solid erfaring og dokumenterte resultater fra tilsvarende rolle og oppgaver, herunder ledelse av større IKT-prosjekter og/eller programmer
 • Kjennskap til kvalitetssikringsrutiner for store prosjekter
 • Gode prosesslederegenskaper
 • Erfaring med aktuelle kontraktstandarder, anskaffelser og kontraktsgjennomføring innen IKT-området
 • Gode metodekunnskaper for IKT-prosjekter, herunder fremdriftsmåling, økonomistyring og systemutviklingsmetodikk
 • Solid erfaring med smidig systemutviklingsmetodikk
 • God forståelse for IT-arkitektur og virksomhetsarkitektur
 • God erfaring med innføringsprosesser for nye digitale løsninger, sammenheng mellom teknologiløsninger, arbeidsprosesser og organisasjon
 • Fersk erfaring med selv å være utførende i arbeidsprosessene som å produsere planer, budsjetter, rapporter, presentasjoner mv. relatert til programledelsesarbeidet
 • God erfaring med metodisk gevinstplanlegging og –realisering
 • Sterke samarbeidsevner
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk.

Detaljer: 

 • Sted: Oslo
 • Oppstart: September 2018
 • Stillingsandel: 100%,
 • Varighet: 1 år fra oppstart, opsjon på inntil 5 år
 • Søknadsfrist: 03.08.2018

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Jakob Grova på 22 47 94 16 eller jakob@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.