UX-SKRIBENT

Centerpoint søker en UX-Skribent til et spennende oppdrag for en av våre kunder. Du vil ha ansvar for å drive prosessen med utarbeidelse, kvalitetssikring og godkjenning av tekster opp mot miljøer som jurister og fagpersoner. Prosjektet jobber tett med andre prosjekter og linje, og det kan derfor være aktuelt å bistå i andre prosjekter/team tilknyttet skatteprosessen.

Arbeidsoppgaver:

 • Skrive nytt innhold på kundens hjemmeside og diverse tjenester som pendlerveiviseren og skattekalkulatoren

 • Sikre klarspråk i eksisterende og nye tekster på kundens hjememside

 • Være prosessdriver i dialog med fagpersoner for sikre at krav til juridisk innhold blir balansert med behov for forenkling av språket og klarspråk

 • Sørge for kvalitetssikring av kommunikasjonstiltak i gjeldende miljøer (f.eks. kommunikasjonsavdelingen)

 • Gjennomføre brukertester av kommunikasjonstiltak og tekster

 • Bidra med å kartlegge kommunikasjonsbehov, målgrupper, temaer for kommunikasjon, kanaler og metoder.

 • Gjennomføre målinger av kommunikasjonstiltak

 • Samarbeide tett med andre prosjektdeltakere, spesielt kommunikasjonsansvarlig, brukskvalitet, løsning og jurister

Kompetansekrav:

 • Flere års erfaring som UX-skribent eller tilsvarende rolle

 • Erfaring med å skrive tekster for web

 • Fokus på klarspråk og hvordan skrive for å tilfredsstille universell utforming

 • Gode kommunikasjonsegenskaper

 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 • Erfaring med å sette seg inn i byråkratiske og lovmessige tekster

 • En god penn, med evne til og erfaring i å formidle tungt fagspråk på en brukervennlig måte

 • Erfaring med å være prosessdriver knyttet til utarbeidelse og kvalitetssikring av tekster og kommunikasjonstiltak

 • Personlig egnethet

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: 15.10.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 26.06.2020, opsjon ut 2021

 • Søknadsfrist: 20.09.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Jakob Grova på 22 47 94 16 eller jakob@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.