BISTAND TIL OMORGANISERING AV IT AVD.

Centerpoint søker en konsulentbistand til utvikling av en av våre kunders IT-funksjon. 

Arbeidsoppgaver:

Oppdraget består i bistand til å støtte kundens IT-ledelse i utvikling og organisering av etatens IT-funksjon. Dette består bl.a. av følgende oppgaver, som skal gjøres i tett samarbeid med ledergruppen og øvrige medarbeidere i kundens IT-avdeling:

 • Utarbeide og vurdere alternative modeller for fremtidig organisering av IT-funksjonen og IT-avdelingen
 • Foreslå endringer i IT-avdelingens arbeidsprosesser og rutiner
 • Utarbeide/ferdigstille sourcingstrategi

Kompetansekrav:

 • Erfaring med organisering av en virksomhets IT-funksjon
 • Kunnskap om og erfaring med ITIL vil være en fordel
 • Evne til å drive prosesser, involvere og følge opp ulike interessenter i arbeidet
 • Erfaring med å lage kommunikasjonsplan og å kommunisere på ulike nivåer
 • Erfaring med ende-til-ende leveranser, DevOps og teambasert arbeidsform
 • Praktisk erfaring med å lede organisasjonsendringer i en offentlig virksomhet vil være en fordel
 • Erfaring med utarbeidelse av sourcingstrategi
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.

Detaljer: 

 • Sted: Oslo
 • Oppstart: August 
 • Stillingsandel: 50-100%
 • Varighet: Ut 2018
 • Søknadsfrist: 27.06.2018

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Jakob Grova på 22 47 94 16 eller jakob@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.