ASS. PROSJEKTLEDER OG KANBAN-MASTER

Centerpoint søker en assisterende prosjektleder og KANBAN-master til et spennende prosjekt for en av våre kunder. 

Arbeidsoppgaver:

Prosjektlederstøtten skal bistå prosjektlederen med styring, oppfølging, dokumentering og rapportering av prosjekt. Prosjektlederstøtten skal representere i prosjektleders fravær. Arbeidsoppgaven er blant annet:

 • Bistå ved revisjon av plandokumenter og statusrapportering
 • Bistå ved avrop av eksterne konsulenter
 • Prosjektadministrative oppgaver
 • Administrativ støtte til prosjektleder og delprosjektledere
 • Oppfølging av timeføring og tidsforbruk av prosjektdeltagerne
 • Risikooppfølging (eksempelvis vedlikehold risikoregister og tilrettelegge for risikogjennomganger)

KANBAN-masteren skal sikre god smidig prosess med utgangspunkt i kundens tilpassede rammeverk, samt fremme forslag og tilpasse prosessen til en enklere metode som likevel sikrer kontrollstegene og gjør det enkelt å følge opp teamet mht. fremdrift, kvalitet etc.

 • Planlegge og lede sprinter
 • Ressursstyring
 • Kvalitetssikre gjennomførte sprinter
 • Bidra i å forbedre etablerte prosessen slik at den blir mer smidig og mindre kompleks. Det må påregnes litt opplæring i organisasjonen.

Detaljer: 

 • Sted: Oslo
 • Oppstart: 11.06.2018
 • Stillingsandel: ca. 50% på hver av rollene
 • Varighet: 31.01.2020
 • Søknadsfrist:  24.05.2018

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Jakob Grova på 22 47 94 16 eller jakob@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.