PROSJEKTARKITEKT

Centerpoint søker en prosjektarkitekt til et spennende oppdrag for en av våre kunder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Skissere alternative løsninger og fremgangsmåter, sammenstille bred input og ta ansvar for produksjon av arkitekturdokumentasjon m.m.
 • Ansvar for å utarbeide beslutningsunderlag ved behov.
 • Jobbe inn mot kundens IT-arkitekturfunksjon for å sikre at leveransene er iht relevante prinsipper og følger etablerte prosesser for kvalitetssikring.

Kompetansekrav:

 • God oversikt over tilbyderlandskapet av co-location-fasiliteter i Norge
 • Kjenne godt til tekniske krav og standarder rundt datasenterfasiliteter, eksempelvis EN50600, TIA-942, Uptime Institute
 • Erfaring med prosjektering, dimensjonering, fit-out og operasjonalisering av datasenterfasiliteter
 • Erfaring med kravspesifisering og innsamling av tekniske krav for å sikre at datasenterfasilitetene imøtekommer organisasjonens behov

Det er en fordel med:

 • Kunnskap om og tilgang til egnet prosjektmetodikk for analyse, design og implementasjon av datasenter med basisfasiliteter som et supplement til kundens eksisterende prosesser for prosjekt- og arkitekturstyring.
 • Erfaring fra offentlige anskaffelsesprosesser
 • Kjennskap til Sikkerhetsloven og objektsikringsforskriften

Personlige egenskaper:

 • Du er strukturert, nøyaktig og har analytiske egenskaper
 • Du er arbeider selvstendig og tar ansvar
 • Du er målrettet og resultatorientert og evner å få sluttført oppgaver og leveranser
 • Du er faglig engasjert, med evne til å omsette teori til gode praktiske tilnærminger

Detaljer: 

 • Sted: Oslo
 • Oppstart: Snarest
 • Stillingsandel: 100%,
 • Varighet: 31.01.2019, opsjon på 6+6+3 mnd
 • Søknadsfrist: 14.08.2018

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Carl Grimwade på 22 47 94 19 eller carl@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.