PROSJEKTLEDER - DOKUMENTSTYRING

Centerpoint søker en Prosjektleder til et spennende oppdrag for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikle og gjennomføre opplæringsløp for alle ansatte og eksterne samarbeidspartnere som berøres av prosesser og løsninger som innføres.

 • Samarbeide tett med nyansatt leder for dokumentstyring og bidra til å utvikle og profesjonalisere rollen og området. Det kan være aktuelt at prosjektleder også fungerer som coach og veileder for denne rollen.

 • Spesifisere og innføre IKT løsninger som understøtter behovene selskapet har på kort og lang sikt gjennom å utvikle et veikart for dokumentstyringsområdet som er samordnet med digitaliseringsprogrammet.

 • Vurdere IKT-løsninger som støtter dokumentstyring som utnytter eksisterende systemportefølje og vurdere behov for anskaffelser. Det forventes at det må gjennomføres konsolideringer av systemporteføljen, da det (antakelig) er flere systemer i bruk enn det som er hensiktsmessig.

 • I tillegg kartlegge og legge en plan for håndtering av avhengigheter og grensesnitt mellom selskapsinterne løsninger og med aktører i verdikjeden. Dette gjelder spesielt for digitaliseringsprogrammets AIM-prosjekt (Asset Information Management) som er i konseptfasen.

Kompetansekrav:

 • Mer enn 10 års erfaring som prosjektleder i større komplekse miljøer

 • Erfaring fra spesifisering og innføring av dokumentstyringssystemer samt utvikling og innføring av prosesser og rutiner for dokumentstyring benyttet i bygg og anlegg, eller sammenliknbare industrier

 • Kjennskap til gjeldende lover & regler innen offentlig forvaltning

 • Erfaring fra bruk og innføring av samhandlingssystemer i bygg og anlegg, eller sammenliknbare industrier.

 • Erfaring med GIS og BIM-systemer som del av utvikling av as-built dokumentasjon

 • Erfaring med utvikling og innføring av MDR/MDL i større virksomheter

 • IKT teknisk god forståelse og evne til å utvikle krav og bidra i utviklingen av dokumentstyring i et arkitekturperspektiv

Detaljer:

 • Sted: Oslo/Kristiansand/Trondheim/Bergen - reising må påregnes

 • Oppstart: Snarest

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: Ut 2020

 • Søknadsfrist: Snarest

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Carl Grimwade på 22 47 94 19 eller carl@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.