2 x SYSTEMARKITEKTER

Centerpoint søker 2 Systemarkitekter til et langvarig oppdrag for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Delta i informasjonsoverføring fra leverandør med spesielt ansvar for informasjons-, applikasjons- og teknisk arkitektur

 • Delta i utarbeidelse og forvaltning av metodikk, standarder og maler og bidra til at disse blir fulgt

 • Delta i prosjekter ved innføring av nye IT-løsninger eller endringer av eksisterende løsninger og sørge for at prosjekter gjør gode arkitekturvalg

 • Delta i prosjekter og standardiseringsarbeid med ansvar for spesifikasjon og kvalitetssikring av grensesnitt

 • Bistå med arkitekturavklaringer til leverandører og utviklere i prosjekter

 • Bistå i planlegging og gjennomføring av tekniske tester ved kontrollpunkt og godkjenningsprøver

 • Bidra til at relevante overordnede arkitekturprinsipper og –krav etterleves i prosjektene

 • Bidra med å kvalitetssikre drifts- og systemdokumentasjon ved kontrollpunkt og godkjenningsprøver

 • Bidra med god forankring hos relevante interessenter

Kompetansekrav:

 • Vi ønsker bredde som dekker dokumentert erfaring med bla.

  • Infrastrukturarkitektur og/eller

  • Integrasjonsarkitektur og/eller

  • Utviklingsmiljøarkitektur (dev-ops) og/eller

  • Løsnings- og systemarkitektur på virksomhetskritiske løsninger

 • Dokumentert erfaring med systemutvikling (gjerne på Java)

 • Dokumentert erfaring fra arbeid i store og komplekse prosjektorganisasjoner, gjerne fra prosjekter basert på en smidig gjennomføringsmodell

 • Har arkitekturforståelse, teknisk forståelse og evne til å se teknologi i sammenheng med forretningsmessige mål

 • Erfaring med arbeid med eksterne leverandører vil kunne være en fordel

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Senest 15.08.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 3 år fra oppstart, opsjon på 1+1 år

 • Søknadsfrist: 21.05.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Carl Grimwade på 22 47 94 19 eller carl@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.