4 x TESTUTVIKLERE

Centerpoint søker 4 Testutviklere til et langvarig oppdrag for en av våre kunder. Kunden holder på med å automatisere testporteføljen deres og trenger utviklere som skal både automatisere eksisterende tester, men også jobbe sammen med design og utviklingsteam for å sikre at ny funksjonalitet blir best mulig testet så fort som mulig på en automatisk måte. Arbeidet innebærer også å automatisere testdatagenerering slik at testdata kan kobles spesifikt mot testene som skal bruke de.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å analysere og kartlegge hvordan IT-systemet som benyttes kan øke automatiseringsgraden av test

 • Ansvar for å kartlegge hvilke testnivåer som er nødvendig for å oppnå fleksible og robuste tester

 • Være med å etablere og ta i bruk verktøy for automatisert test

 • Utvikle automatiserte tester basert på eksisterende og nye test cases

 • Kartlegge testdata behov, automatisere testdatagenereringen og se på hvordan IT-systemet kan bruke syntetiske data

 • Veilede/rådgi om hva IT-systemet kan gjøre av endringer i sin teststrategi og testmetode for å effektivisere test

Kompetansekrav:

 • Erfaring med testautomatisering og teknisk testing

 • Ønskelig med erfaring med ytelsestest og sikkerhetstest

 • Har bakgrunn som utvikler eller testutvikler (relevant arbeidserfaring kan erstatte utdanningskrav)

 • Erfaring med smidig gjennomføringsmodell

 • Programmering i Java, Kotlin, og Javascript samt test med Cucumber, JUnit, og Selenium.

 • Automatisering, konfigurasjonsstyring, kontinuerlig integrasjon og deploy

 • Produkter som Oracle DB, Jenkins, Jira, Maven, OSB, ODI, HBase, og liknende

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Senest 15.08.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 3 år fra oppstart, opsjon på 1+1 år

 • Søknadsfrist: 21.05.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Carl Grimwade på 22 47 94 19 eller carl@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.