SIKKERHETSARKITEKT

Centerpoint søker en Sikkerhetsarkitekt til et langvarig oppdrag for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å kvalitetssikre leverandør innen automatisering sine leveranser og vurdere om kravene til kunden er oppnådd

 • Bistå eksisterende sikkerhetsorganisasjon med feilsøking, hendelseshåndtering og systemforståelse når det oppstår sikkerhetshendelser

 • Tilegne seg kunnskap om systemets sikkerhetsarkitektur og foreslå endringer ved behov

 • Kompetanseoverføring til kunden sine interne ressurser.

 • Kunne jobbe på teknisk nivå med implementering av sikkerhet i systemer, og samtidig evne å formidle klare budskap til ulike beslutningsnivåer

 • Relevant erfaring med:

  • Risiko- og sårbarhetsvurderinger

  • Implementering av sikkerhet i komplekse systemporteføljer

  • Design av større driftskritiske – og samfunnskritiske systemer

  • Systemutvikling og drift

  • Standarder og rammeverk innenfor sikkerhet, som ISO 27001, ISF SOGP, OWASP

  • Kjennskap innenfor spekteret av konsept for digital sikkerhet, f.eks. sonemodeller, brannmurer, n-faktor autentiseringsløsninger, IAM, kryptering og nøkkelhåndtering, applikasjonsrammeverk for sikkerhet, rollestyrt tilgangskontroll (RBAC), attributtbasert tilgangskontroll (ABAC)

Kompetansekrav:

 • Arbeidserfaring innenfor IT og informasjonssikkerhet

 • Erfaring med penetrasjonstesting

 • Er oppdatert på trusselbildet og trender for IT-sikkerhet

 • Har faglig kompetanse innenfor nettverksdesign og infrastrukturutvikling, sikkerhetstesting, system og infrastrukturdrift i relasjon til IT-sikkerhet

 • Erfaring med etablering av sikkerhetsovervåkning, analyse og sikkerhet og sårbarhetsvuderinger

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Senest 15.08.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 3 år fra oppstart, opsjon på 1+1 år

 • Søknadsfrist: 21.05.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Jakob Grova på 22 47 94 16 eller jakob@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.