Dines Haslund - Lead Pipeline på Ivar Aasen

Dines Haslund er utleid til Det norske oljeselskap ASA som Lead Pipeline på Ivar Aasen-prosjektet. Han begynte i oppdraget i 2011 i en fase der mange forskjellige utbyggingskonsepter skulle modnes til et nivå der eierne av feltet (Det norske, Statoil og Bayerngas) kunne fatte en beslutning om videreføring. Dines var ansvarlig for å gjennomføre FEED (Front End Engineering and Design) på rørledningene. 

Dette var en meget intensiv og morsom periode der vi var et lite team som på kort tid laget ferdige omfattende arbeidspakker. Anbudene ble sendt ut internasjonalt, og vi fikk god respons blant leverandørene.

Anbudsperioden varte fra vinteren 2012 til våren 2013, og Dines satt som teknisk ansvarlig for tilbudene. EMAS AMC vant anbudet, og da startet neste fase i prosjektet der detaljprosjekteringen ble utført i EMAS’ lokaler på Lilleaker i Oslo. Han sitter i dag som teknisk leder for undervannsarbeidet (SURF). 

Det er mange underleverandører fra rundt omkring i Norge, Sverige, Skottland og så langt borte som i Japan. Jeg har vært fantastisk heldig å få være med å følge opp disse leveransene.

I 2015 startet installasjon av de 3 rørene som er 0.3 og 0.5 m i diameter. Rørene er opprinnelig i 12m lengder som igjen er sveiset opp i 1000m lengder på land. Når båten (Lewek Express) kommer blir rørene kveilet opp på 3 store tromler, for så å rulles ut igjen på havbunnen. 

- Dette høres kanskje enkelt og besnærende ut, men det krever utrolig mye forarbeid.

Dines har vært utbyggers representant om bord på fartøyet som installerte undervannsrørene, et fartøy som egentlig holder til i Mexico gulfen, og som ikke har vært på norsk sektor tidligere. Båten ankom Gulen i slutten av juli, og to av rørene var ferdig lagt fire uker senere. Det er mye prestisje for både for den marine kontraktøren og for Det norske, så derfor ble det ekstra viktig å ha høyt fokus på sikkert arbeid.

- Dette var en uforglemmelig tur, både i form av varighet men også måten vi fikk løst en del utfordringer underveis og som resulterte i at vi ble ferdige uten noen hendelser på hverken mennesker eller utstyr.

Dines tror at grunnen til at de har lykkes ligger i at Det norske har et lite, men effektivt team, der alle har klart definerte roller, og at det er god stemning. Dette har gitt resultater. SURF som delprosjekt i Ivar Aasen gjør det veldig bra, og klarer så langt å holde både budsjett og tidsplan.

- Dette å få «en klapp på skulderen» fra eierne og de som sitter oppe i prosjektledelsen gir en god følelse og litt ekstra energi til videre innsats.

Dines kom i kontakt med Centerpoint etter en utestasjonering i Libya og Ivar Aasen-prosjektet muliggjorde et samarbeid. Hos Det norske har han fått være med på mye spennende og hatt mye ansvar. 

- Jeg stortrives i dette oppdraget. Jeg har vært i dette prosjektet fra tidlig i konseptfasen og fram til vi nå i år begynner å plassere rørledningen og annet utstyr nede på havbunnen. Jeg trives godt som konsulent i denne typen prosjekter som har en tidsavgrensning og der innholdet i jobben har et stort element av ingeniør/teknologi. Det passer godt til min personlighet og måten jeg liker å jobbe på.