Pål Venås - Fra olje til elkraft

Pål Venås er utleid til Statnett, og jobber på North Sea Link-prosjektet i Kvilldal. Dette er et stort prosjekt hvor verdens lengste strømførende kabel under vann skal legges mellom Norge og England. Statnett planlegger sammen med den engelske systemoperatøren National Grid å opprette en forbindelse mellom Norge og England. Kabelforbindelsen vil koble de nordiske og britiske markedene sammen, og gi fordeler på begge sider av kabelen. Pål fungerer som bindeledd mellom byggherre (Statnett) og hovedbedrift (Implenia) og hans rolle er å etterse at planlegging og arbeid blir utført i henhold til lover, regler og kontrakter.

- Det er en svært krevende jobb. Man skal holde tunga beint i munnen, da HMS er en del av alle operasjoner som utføres, og man må kunne stille de riktige spørsmålene innen alle disipliner. På den andre siden så er det kanskje det som gjør det så spennende å jobbe med også.

Pål har tidligere vært flere år i oljebransjen, hvor han har fått være med på store og små prosjekter i både inn- og utland. Han begynte som HMS-koordinator på riggprosjekt for Coast Center Base (CCB) opp imot en rekke forskjellige oljeselskaper. Etterhvert ble det andre aktører, blant annet Westcon, Aibel, Statoil og OneSubsea. 

- Det mest intense var et svært omfattende prosjekt for Westcon og Transocean USA, hvor første halvdel var i Italia og siste halvdel ble utført i Romania. Det var noen måneder som ga minner for livet, og jeg lærte mye om forskjeller på norsk og utenlandsk arbeidskultur og arbeidspraksis. 

Han stortrives i oppdraget hos Statnett, og det å gå fra oljebransjen til anleggsbransjen har vært en positiv forandring. 

- Det var Peder i Centerpoint som tok kontakt og lurte på om jeg var interessert i en stilling innen HMS i Statnett SF. Det var nesten helt perfekt timet fra hans side, da jeg nettopp hadde begynt å se etter et nytt prosjekt å jobbe med. Tonen mellom Centerpoint og meg er veldig god, og jeg er glad Peder tok kontakt på det tidspunkt han gjorde.