PÅL VENÅS - SHA KOORDINATOR FOR STATNETT I PROSJEKTET NORTH SEA LINK

I Centerpoint har vi konsulenter utleid på mange ulike store prosjekter – og et av de største er Statnett sitt prosjekt North Sea Link (NSL).

Mellomlandsforbindelsen North Sea Link vil for første gang koble sammen kraftsystemene i Norge og Storbritannia. Forbindelsen vil bli etablert gjennom sjøkabel mellom Kvilldal i Norge og Blyth i Storbritannia. North Sea Link bygges av Statnett i samarbeid med det britiske selskapet National Grid. Forbindelsen mellom de nordiske og britiske energimarkedene vil innebære en rekke fordeler, deriblant:

  • Muligheter for å dele på kraft fra fornybare kilder, noe som hjelper begge land med å oppnå nasjonale og internasjonale mål innen fornybar energi og klimatiltak.
  • Bedre forsyningssikkerhet for begge land.
  • Gjennom å åpne for direkte krafthandel mellom de to landene, stimulerer man til økt verdiskaping i Norge og Storbritannia.

North Sea Link skal gå gjennom norsk og britisk farvann. Forbindelsen skal settes i drift i 2021 og vil da være verdens lengste undersjøiske strømkabel. 

bilde6666.JPG

Pål Venås er utleid til Statnett fra Centerpoint som SHA koordinator og har vært i prosjektet siden 2015. Pål har en variert bakgrunn, men fokuset på HMS har alltid vært i høysetet. Han kan fortelle at gjennom mange ulike bransjer og roller har han tilegnet seg den spisskompetansen som Statnett så etter for dette prosjektet.

«Jeg er så heldig å ha en svært bred bakgrunn fra forskjellige yrker og hobbyer. Jeg er veldig glad i å jobbe og har gjerne hatt flere jobber samtidig og godt vant til å jobbe lange dager og uker. Erfaringen min strekker seg over flere disipliner innen bygg og anlegg», sier Venås

Pål Venås, SHA-Koordinator i Statnett på NSL prosjektet

Pål Venås, SHA-Koordinator i Statnett på NSL prosjektet

Da nedturen innen olje og gass kom, hadde Pål allerede klart å forutse at det ville bli viktig å tenke nytt. Så da Centerpoint tok kontakt med ham angående et oppdrag som SHA-koordinator for Statnett så fanget det fort hans nysgjerrighet på hvilke teknologier og arbeidsmetoder de benyttet i prosjektet, da Pål ikke har jobbet i Statnett tidligere. I tillegg følte han at det ville bli et utfordrende prosjekt både innen hans eget fagfelt, men også innenfor det tekniske – noe som er motiverende faktorer for Pål. Det er nå 2,5 år siden han startet og han stortrives i sin rolle.

I en slik rolle innebærer det også en del tid på reisefot. Pål bor fast på et av hotellene i nærheten av prosjektet og her har han funnet seg godt til rette både med ansatte og andre i prosjektet.

Pål har i dag gode muligheter for faglig utvikling og trives godt i konsulenttilværelsen. Han forteller at han heldigvis har en familie som lar han få drive på med slike prosjekter, få reise og være borte over lengre perioder, noe som gjør det desto hyggeligere å tilbringe tid med familien når man er hjemme.

«Konsulentene som jobber på anleggsplassene langt unna er avhengig av at selskapet man er ansatt i forstår situasjonen ute i felt og handler deretter. Jeg har selv erfart full støtte fra organisasjonen i Centerpoint når behovet har vært der. For meg er det helt avgjørende», sier Venås.

Dersom du vurderer å starte som konsulent selv så mener Pål man bør trives med å sette seg inn i nye utfordringer raskt og samtidig møte mye nye mennesker. Det er sjeldent man kommer sammen med de samme menneskene i flere prosjekter, men dette gir også en stor fordel ved at man utvider nettverket sitt betraktelig med dyktige personer innen mange fagområder.

«Er man innstilt på å prøve og gjøre så godt man kan, så kommer alt på plass etter hvert. Og når det skjer, så er det nesten ikke noe som er mer gøy enn å kjenne på følelsen av at man bidrar og påvirker prosjektet man er innleid til», sier Pål. 

Vi er veldig stolte over å ha Pål med på laget og gleder oss til å følge han videre i prosjektet.