Centerpoints beredskapsplan

Som en del av Centerpoints beredskapsplan kan Centerpoint alltid nåes på eget nødnummer 24/7.  Dette nummeret er +47 47 63 19 81 og kan benyttes av alle konsulenter, uansett hvor i verden de befinner seg. Sammen med kundene våre har vi etablert rutiner for krisehåndtering utifra det behovet som er på de forskjellige lokasjoner og i de land hvor vi er til stede.

I tillegg oppfordrer også Centerpoint alle til å bruke Sjømannskirkens APP “Nødnummer» som gir tilgang til alle lokale nødnummer overalt i verden.

Centerpoint registrerer alltid nærmeste pårørende til våre konsulenter, og i en krisesituasjon samarbeider vi med Politiet, Utenriksdepartementet, Arbeidstilsynet og Sjømannskirken i tillegg til eventuelle lokale myndigheter ved behov.

Ved en krise etablerer vi umiddelbart en krisehåndteringsgruppe og gjennomfører de aktivitetene som er etablert i den relevante krisehåndteringsplan for det aktuelle prosjektet. Dette er typiske oppgaver som å varsle myndigheter og pårørende, sikre de ansatte sammen med kunden, samarbeidspartnere og myndigheter, normalisere situasjonen (få konsulenten hjem eller på sykehus etter behov), bidra med praktiske utfordringer for konsulentene og familien underveis og sørge for relevant oppfølging i etterkant.