Har du en bra CV?

Når du jobber som konsulent er det viktig å ha en god CV. I de fleste tilfeller er CV’en din det første kunden ser. Den bør være oversiktlig og utfyllende med detaljerte beskrivelser av prosjekter og tidligere arbeidsforhold. En dårlig CV kan ødelegge sjansene for et intervju. Her er noen tips til hvordan man lager en god CV:

istock_000004581445medium.jpg
  • CV’en din bør behandles som et levende dokument som oppdateres jevnlig slik at den er klar til å sendes inn ved en eventuell profilering.
  • Tilpass CV’en ved å trekke frem og legge vekt på kompetanse som er relevant til prosjektet du søker på.
  • Ofte blir CV’en vurdert av innkjøpere som ikke nødvendigvis er eksperter på fagområdet selv. Sørg for å ha med de riktige nøkkelordene i CV’en din og prøv å bruk samme terminologi som i stillingsbeskrivelsen.
  • En oppdragsgiver som leier en konsulent ønsker helst at man skal kunne tre rett inn i prosjektet uten mye opplæring. Derfor er det viktig at du lager gode beskrivelser av alle prosjekter du har gjort, slik at du kan bruke de som passer best til det aktuelle oppdraget.
  • Referansepersoner kan fortelle noe om kompetansen din og hvordan du er å jobbe sammen med. Sørg for å ha minst to gode referanser tilgjengelig.
  • Bruk et ryddig oppsett uten skrive- og formateringsfeil.
  • Få med alt av utdanning, kurs og sertifiseringer.

Hvis du trenger hjelp med CV’en din er det bare å ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne.