GOD SOMMER!

Tiden går fort og nå er det snart sommerferie for mange. Prosjektene tar et hvileskjær – i hvert fall alle de som er i rute og har planlagt dette. For andre prosjekter er sommeren en anledning til å få gjennomført en rekke aktiviteter som har vært planlagt til minste detalj i lang tid, men som ikke kan gjennomføres mens landet er i daglig drift. Alle prosjekter lever sitt eget liv, men felles for dem alle er en ting – de er 100% avhengig av riktig kompetanse og riktige ressurser for å bli levert som avtalt på pris, tid og kvalitet. 

Centerpoint bidrar med spesialister til komplekse prosjekter og vi ser at det er stort behov for spisskompetanse i alle prosjekter. Dette er en forutsetning for at prosjektene skal lykkes, og dette er også grunnen til at Centerpoint har mye å gjøre også i 2016.  Etter nedgangen i oljesektoren har vi dreid oss mer over mot infrastruktur/samferdsel og IT, og det har vært godt å ha flere ben å stå på.  Dette medfører at vi fortsatt kan tilby spennende oppdrag for våre ansatte og samarbeidspartnere, samt kan gi våre kunder topp kvalitet.  Som en del av vårt langsiktige fokus på kvalitet, har vi i år også blitt ISO 9001-sertifisert. 

Totalt har vi over 50 rammeavtaler med offentlige og private virksomheter, og vi har det siste året vunnet ytterlig 10-15 stykker.  Dette danner grunnlaget for at vi fortsatt er i sunn drift og har mange prosjektroller som skal dekkes.

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder gjør at vi fortsatt kan ansette nye, flinke kollegaer og det siste året har en ny Bid Manager og to nye rådgivere blitt ansatt internt i administrasjonen. Disse er med på å styrke og videreutvikle våre kjerneverdier som er Resultater, Humor, Utvikling og Kvalitet, og vi ser at dette er gode grunnpilarer i både gode og dårlige tider.  

Jeg ser frem til fortsatt mange vellykkede prosjekter og ønsker deg en riktig god sommer!


Jakob Grova
Administrerende direktør
CENTERPOINT