ALF CHRISTENSEN - IKT DRIFTSKONSULENT HOS RUTER AS

Alf Christensen har siden 2016 vært utleid fra Centerpoint til Ruter som IKT Driftskonsulent. Alf kommer fra Arendal og er utdannet dataingeniør innen utvikling i tillegg til at han har et fagbrev i IKT. Før han kom til Ruter hadde han blant annet jobbet for Confirmit under utdannelsen, hvor han utviklet en web-applikasjon for effektiv, sekvensiell vurdering av forum-innlegg.

Alf arbeider på Ruters IT Operasjonssentral, der oppgavene hovedsakelig dreier seg om håndtering av hendelser knyttet til Ruters fagsystemer innenfor områder som billettering, sanntidsinformasjon og kundeservice.

alf.jpg

Da han startet i Ruter gikk oppgavene for det meste ut på overvåkning av løsninger for sanntidsskilt og salgsutstyr hos forhandlere, samt noe support.

Etter noen måneder begynte han med sitt første prosjekt; automatisering av feilmeldinger på billettmaskiner fra Ruters underleverandør. Ved hjelp av Powershell script, SQL databaser og C# kode har denne prosessen blitt så godt som helautomatisert, forteller Alf.

Det siste halvåret har Alf vært prosjektleder for overgangen til ny servicedesk-løsning; Jira Service Desk. Den nye løsningen muliggjør blant annet:

  • Direkte integrasjon mot andre løsninger
  • Automatisering av oppgaver ved hjelp av script
  • Implementering av add-ons fra Jira Marketplace
  • Sammenkobling med Ruter sine wiki-sider (Confluence)

Da han valgte å bli konsulent hos Centerpoint via Like-IT, fikk han en egen kontaktperson som ble med han på intervjuet med Ruter og som følger han opp jevnlig. Han har også deltatt på mange sosiale arrangementer for konsulentene i Centerpoint. Alf forteller at han har fått muligheten til å utvikle seg hos Ruter og trives veldig godt i oppdraget.

Vi i Centerpoint er veldig glade for å ha deg med på laget, Alf!