Befaring på Follobaneprosjektet

F.v.: Peder Wandem, Kurt Magne Halås, Cato Stoltenberg, Mona Kringberg og John Trondsen.

Centerpoint har utleide konsulenter innen byggeledelse, prosjektstyring, kvalitet, SHA og kommunikasjon på Follobaneprosjektet til Jernbaneverket. 

Fredag 2. desember var hele administrasjonen i Centerpoint på besøk hos prosjektet. Der fikk vi en omvisning på anleggsplassen på Åsland og i den påbegynte tunnelen av våre konsulenter Kurt Magne Halås, Cato Stoltenberg og Ingar Melby, som jobber som henholdsvis sikkerhetsrådgiver, SHA-rådgiver og byggeleder. 

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet hittil i Norge. Den nye Follobanen blir totalt 22 km lang og bygges for hastighet opp til 250 km i timen. Det blir dermed mulig å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski, fra 22 til 11 minutter. Follobanen skal bli et effektivt, sikkert og miljøvennlig transporttilbud som åpner opp for et større bo- og arbeidsområde.

Follobanen får landets hittil lengste jernbanetunnel og er den første jernbanetunnelen i Norge med to atskilte løp. Tunnelen bores ut med de fire tunnelboremaskinene (TBM) "Magda Flåtestad", "Dronning Eufemia", "Dronning Ellisiv" og "Anna fra Kloppa". Alle damene er nå i full drift!

Hver av tunnelboremaskinene er 145 m lange og veier ca. 2400 tonn. På bildet over kan man se baksiden av en av maskinene. Maskinene er spesiallaget for hardt norsk fjell og produserer ca. 20 meter ferdig tunnel om dagen.

For Centerpoint var det en innholdsrik dag og det blir spennende å følge den videre utviklingen i prosjektet. For å lese mer om Follobaneprosjektet besøk gjerne prosjektets egne sider her.

F.v.: Thach Nguyen, Carl Simon Grimwade og Yan Zhou.

Vi ønsker med dette våre konsulenter og samarbeidspartnere god jul og godt nyttår!