CAMILLA BLOCK HELLUM - DESIGN MANAGER/PROSJEKTLEDER I BANE NOR

Master.png

Siden januar 2018 har Camilla Block Hellum vært utleid fra Centerpoint til Bane NOR som Design Manager/Prosjektleder. Hun har jobbet med å innføre et nytt system for kundeinformasjon i jernbanen, dvs. den informasjonen de reisende får via skjermer og høyttalere på stasjonen. Dette trafikkinformasjonssystemet heter KARI, og hovedmålet er å øke kvaliteten på informasjonsformidlingen til kunder og samarbeidspartnere, spesielt i avvikssituasjoner, samt å informere likt i hele landet.

camillab-sh2.jpg

I tillegg er andre mål å innføre lik informasjon i alle kanaler, ett felles system for all kunde- og trafikkinformasjon, bedre prognoser ved forsinkelser, informasjonen standardiseres og trigges automatisk

Du kan lese mer om KARI prosjektet her

Camilla har over 15 års erfaring med prosjektledelse fra både privat og offentlig sektor og har spesialisert seg innenfor fagfeltene design-, prosjekt og prosessledelse av utviklingsprosjekter. Spisskompetansen er samkjøring av prosesser og fagdisipliner, og sørge for å holde oversikt over mål, strategier, prinsipper, avhengighet og kontaktflater. Camilla fungerer som et bindeledd mellom kundene og deres samarbeidspartnere da hun har lang erfaring i å samarbeide med utviklingsmiljøer som blant annet grafisk designer-, UX-, service- og industridesignere, teknologer og produsenter.

Etter 10 år som prosjektleder i designbransjen, gikk Camilla til kundesiden som designansvarlig i Ruter. Camilla har vært en flott tilvekst både faglig og sosialt i Centerpoint.

Vi er veldig glade for å ha Camilla med på laget!

“Jeg opplevde det som et «oppsving» å møte Centerpoint - veldig hyggelige og veldig inkluderende." - Camilla Block Hellum