FRANK ROBERT NEERLAND - KU I STATNETT

delingsbilde frank robert 2.PNG

Frank Robert Neerland er født og oppvokst i Kristiansund, her har han også bosatt seg med kone og 3 barn. I 1989 fullførte han sin politiutdanning og jobbet i over 20 år som politi, noe som har gitt han verdifull erfaring som han drar nytte av innen HMS-faget. Han trekker blant annet frem at behandling av mennesker i mange ulike situasjoner er en viktig erfaring som han har kunne bruke i ulike roller og sammenhenger.

- «I alle de forskjellige jobbene jeg har hatt, har det hele tiden vært snakk om kommunikasjon på en tydelig måte uten at mottakeren av mine budskap går i forsvar. Dette føler jeg at jeg har håndtert på en meget bra måte, og fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan jeg behandler folk rundt meg og ansatte på» forteller Frank Robert.

Etter å ha jobbet som som politi i mange år, har Frank Robert hatt forskjellige HMS roller – inspektør, koordinator, rådgiver, sikkerhetsleder, granskningsleder og nå som Koordinator i Utførelse (KU).

Før Frank Robert kom til Centerpoint jobbet han de siste 7 årene som Sikkerhetsleder på boreplattformen Scarabeo5, hvor arbeidsoppgavene, i tillegg til daglige HMS gjøremål, blant annet har vært:

  • Velkomst- og introduksjonsmøter med alle nyankomne til riggen

  • Generell HMS-opplæring og trening av ansatte om bord

  • Ukentlig HMS og vernerunder

  • Lede granskinger av hendelser på riggen

  • Lede SikkerJobbAnalyse (SJA) møter for større arbeidsoppgaver

Frank+robert+neerland+4.jpg


I mai 2018 begynte Frank Robert hos oss i Centerpoint som Koordinator i Utførelse (KU) for Statnett. Han jobber nå med prosjektet Vestre Korridor - ledningspakke 2, hvor målet er å øke kapasiteten i ledningsnettet og på stasjonene ved å oppgradere fra dagens 300 kV til 420 kV fra Lysebotn til Tonstad og deretter videre til Fjotland. Linjebyggingen foregår for det meste i fjellet. Dette skaper en del problemer for entreprenøren med mye vind, tåke, snø mm. Mange av strekningene er helikopter eneste fremkomstmiddel. I dag har Frank Robert oppgaver som:

  • Sikre at SHA-arbeidet blir koordinert i henhold til krav gitt i Byggherreforskriften

  • At byggherrens krav til forebyggende tiltak gjennomføres samt oversiktslister føres

  • Være en del av byggherrens byggeplassteam

  • Delta på vernerunder, byggmøter, HMS-møter med entreprenør og koordineringsmøter

  • Gjennomfører tiltak som skal bidra til en sikkerhetskultur og et arbeidsmiljø som støtter Statnetts nullvisjon.

frank+robert+neerland+1.jpg

- «Jeg trives veldig godt i jobben min. Masse nytt og interessant å sette seg inn i, og mange flinke og kunnskapsrike kollegaer som gjør arbeidsdagene flotte. Her er det flott med fjell, vann og urørt natur. En unik arbeidsplass, med en utsikt som slår det meste. Arbeidet er veldig givende. Jeg får være med å passe på at det jobbes trygt, at folk har det bra på jobb og at stemningen er god blant dem som jobber her. Dette er mitt første oppdrag for Centerpoint og som innleid konsulent. Oppdraget er interessant og jeg opplever Centerpoint som en profesjonell aktør, som gir støtte og veiledning om det skulle trenges. De er også flinke med å følge oss opp sosialt, med sosiale samlinger hvor jeg får treffe andre konsulenter som jobber for Centerpoint. Jeg får da utvidet mitt profesjonelle nettverk og det gir meg flere kontakter å spille på om jeg skulle trenge noe bistand eller gode råd i utførelsen av jobben min.»

- Vi i Centerpoint er veldig glade for å ha Frank Robert med på laget!