Ove Rabba - Fundamentkontrollør i Statnett

Ove Rabba er utleid til Statnett og jobber som fundamentkontrollør på "Vestre korridor - linjepakke 2". Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, hvor Statnett ønsker å spenningsoppgradere fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

I Oves prosjekt skal det bygges linjer fra Lysebotn til Duge, Lysebotn til Tjørhom, Tjørhom til Tonstad og Tonstad til Fjotland, med totalt 219 mastepunkter og 876 fundamenter. 

"Mesteparten av fundamentene er fjellfundamenter, men det er en del spesielle fundamenter fra toppen av Lyseheia og ned til Lyse stasjon, så dette blir spennende."

Det er Valard som bygger fundamenter og monterer master og linjer, og Oves jobb går ut på å sjekke fundamentene.

"Vi er ute og kontrollerer i all slags vær. Regn og skodde er dagligdags, og oppe på Lyseheia har vi stort sett alle årstidene hver dag."

Siden hele traseen stort sett er uten veiforbindelse blir alt utstyr og byggemateriale flydd inn med helikopter. Terrenget oppe i fjellet gjør det også vanskelig for arbeiderne å komme seg fra punkt til punkt. 

"Vi bruker bil, båt, helikopter og snøscooter, eller så går vi fra punkt til punkt. ATV er ikke godkjent på denne strekningen."

Ove har vært i anleggsbransjen siden 1985, kun avbrutt da han tok teknisk fagskole i Kristiansand. Han har jobbet med grunnarbeid, forskaling, armering, støping og maskinkjøring, og han har bakgrunn som bas, formann, driftsleder, anleggsleder, kontrollingeniør i vei-, tunnel- og byggeprosjekter. 

"Første gang jeg jobbet for Centerpoint var på Fellesprosjektet E6 i Jernbaneverket. Der var jeg i 2,5 flotte år. Nå har jeg akkurat startet mitt oppdrag i Statnett, og det fungerer veldig bra."