Pål Venås - Fra olje til elkraft

Pål Venås er utleid til Statnett, og jobber på North Sea Link-prosjektet i Kvilldal. Dette er et stort prosjekt hvor verdens lengste strømførende kabel under vann skal legges mellom Norge og England. Statnett planlegger sammen med den engelske systemoperatøren National Grid å opprette en forbindelse mellom Norge og England. Kabelforbindelsen vil koble de nordiske og britiske markedene sammen, og gi fordeler på begge sider av kabelen. Pål fungerer som bindeledd mellom byggherre (Statnett) og hovedbedrift (Implenia) og hans rolle er å etterse at planlegging og arbeid blir utført i henhold til lover, regler og kontrakter.

- Det er en svært krevende jobb. Man skal holde tunga beint i munnen, da HMS er en del av alle operasjoner som utføres, og man må kunne stille de riktige spørsmålene innen alle disipliner. På den andre siden så er det kanskje det som gjør det så spennende å jobbe med også.

Pål har tidligere vært flere år i oljebransjen, hvor han har fått være med på store og små prosjekter i både inn- og utland. Han begynte som HMS-koordinator på riggprosjekt for Coast Center Base (CCB) opp imot en rekke forskjellige oljeselskaper. Etterhvert ble det andre aktører, blant annet Westcon, Aibel, Statoil og OneSubsea. 

- Det mest intense var et svært omfattende prosjekt for Westcon og Transocean USA, hvor første halvdel var i Italia og siste halvdel ble utført i Romania. Det var noen måneder som ga minner for livet, og jeg lærte mye om forskjeller på norsk og utenlandsk arbeidskultur og arbeidspraksis. 

Han stortrives i oppdraget hos Statnett, og det å gå fra oljebransjen til anleggsbransjen har vært en positiv forandring. 

- Det var Peder i Centerpoint som tok kontakt og lurte på om jeg var interessert i en stilling innen HMS i Statnett SF. Det var nesten helt perfekt timet fra hans side, da jeg nettopp hadde begynt å se etter et nytt prosjekt å jobbe med. Tonen mellom Centerpoint og meg er veldig god, og jeg er glad Peder tok kontakt på det tidspunkt han gjorde. 

Ny ansatt i administrasjonen!

Vi har fått en ny ansatt i administrasjonen i Centerpoint. Han heter Carl Simon Grimwade og skal jobbe som rådgiver. Carl har utdannelse innen økonomi (BA) fra Durham University i Nord-England og ledelse (MSc) fra Imperial College Business School i London, og har tidligere erfaring fra formuesforvaltning i London.

Vi er glade for å ha ham med på laget! 

Fotokonkurranse - "Hvem har den beste utsikten?"

Våre utleide konsulenter jobber på spennende prosjekter over hele landet og har tatt bilder av utsikten på arbeidsplassen sin. Her er de beste bildene vi fikk inn i konkurransen.

Vi gratulerer Dines Haslund med dette vinnerbildet. Han er utleid til Det norske oljeselskap ASA på Ivar Aasen prosjektet. Bildet er tatt ombord i båten "Lewek Express" som installerer rørledningen til Ivar Aasen på havbunnen.

Dines Haslund - Lead Pipeline på Ivar Aasen

Dines Haslund er utleid til Det norske oljeselskap ASA som Lead Pipeline på Ivar Aasen-prosjektet. Han begynte i oppdraget i 2011 i en fase der mange forskjellige utbyggingskonsepter skulle modnes til et nivå der eierne av feltet (Det norske, Statoil og Bayerngas) kunne fatte en beslutning om videreføring. Dines var ansvarlig for å gjennomføre FEED (Front End Engineering and Design) på rørledningene. 

Dette var en meget intensiv og morsom periode der vi var et lite team som på kort tid laget ferdige omfattende arbeidspakker. Anbudene ble sendt ut internasjonalt, og vi fikk god respons blant leverandørene.

Anbudsperioden varte fra vinteren 2012 til våren 2013, og Dines satt som teknisk ansvarlig for tilbudene. EMAS AMC vant anbudet, og da startet neste fase i prosjektet der detaljprosjekteringen ble utført i EMAS’ lokaler på Lilleaker i Oslo. Han sitter i dag som teknisk leder for undervannsarbeidet (SURF). 

Det er mange underleverandører fra rundt omkring i Norge, Sverige, Skottland og så langt borte som i Japan. Jeg har vært fantastisk heldig å få være med å følge opp disse leveransene.

I 2015 startet installasjon av de 3 rørene som er 0.3 og 0.5 m i diameter. Rørene er opprinnelig i 12m lengder som igjen er sveiset opp i 1000m lengder på land. Når båten (Lewek Express) kommer blir rørene kveilet opp på 3 store tromler, for så å rulles ut igjen på havbunnen. 

- Dette høres kanskje enkelt og besnærende ut, men det krever utrolig mye forarbeid.

Dines har vært utbyggers representant om bord på fartøyet som installerte undervannsrørene, et fartøy som egentlig holder til i Mexico gulfen, og som ikke har vært på norsk sektor tidligere. Båten ankom Gulen i slutten av juli, og to av rørene var ferdig lagt fire uker senere. Det er mye prestisje for både for den marine kontraktøren og for Det norske, så derfor ble det ekstra viktig å ha høyt fokus på sikkert arbeid.

- Dette var en uforglemmelig tur, både i form av varighet men også måten vi fikk løst en del utfordringer underveis og som resulterte i at vi ble ferdige uten noen hendelser på hverken mennesker eller utstyr.

Dines tror at grunnen til at de har lykkes ligger i at Det norske har et lite, men effektivt team, der alle har klart definerte roller, og at det er god stemning. Dette har gitt resultater. SURF som delprosjekt i Ivar Aasen gjør det veldig bra, og klarer så langt å holde både budsjett og tidsplan.

- Dette å få «en klapp på skulderen» fra eierne og de som sitter oppe i prosjektledelsen gir en god følelse og litt ekstra energi til videre innsats.

Dines kom i kontakt med Centerpoint etter en utestasjonering i Libya og Ivar Aasen-prosjektet muliggjorde et samarbeid. Hos Det norske har han fått være med på mye spennende og hatt mye ansvar. 

- Jeg stortrives i dette oppdraget. Jeg har vært i dette prosjektet fra tidlig i konseptfasen og fram til vi nå i år begynner å plassere rørledningen og annet utstyr nede på havbunnen. Jeg trives godt som konsulent i denne typen prosjekter som har en tidsavgrensning og der innholdet i jobben har et stort element av ingeniør/teknologi. Det passer godt til min personlighet og måten jeg liker å jobbe på.

Joachim Holm: Byggeleder på Ekebergbanen

Joachim Holm er utleid til Sporveien som byggeleder på Ekebergbanen, hvor strekningen rives i sin helhet og det skal bygges nytt anlegg, inkludert ny kontaktledning. Joachims oppgave er å følge opp entreprenørens arbeid og fremdrift. 

- Vi har enkeltsporet drift på utgående spor mens inngående spor bygges og visa versa når inngående spor er ferdigstilt. Dette er komplisert da trikken passerer hvert 5 min i begge retninger.

Han har fått ansvaret for oppfølging av sprengningsarbeider, KL-arbeider og oppbygging av baneprofilet, samt jordingsanlegg og trekkerør/kummer. 

Joachim er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2003 og har tidligere vært med på å bygge Hard Rock Café på Karl Johan, et nybygg for Smart Club på Brånåsen og rehabilitering av et eldrehjem på Majorstua. Fra 2010-13 var han innleid til Jerbaneverket som byggeleder på plattformforlengelsesprosjekter der de blant annet måtte diamantsage og sprenge/pigge vekk ca 3500m3 med fjell for å tilpasse lengden på den nye plattformen.

- Dette var et meget krevende prosjekt med enkeltsporet drift og tog som passerte i 90 km/t 5-6 meter unna der vi jobbet.

Det forrige prosjektet Joachim var involvert i var byggeledelse på Gjettum stasjon for Sporveien. Der ble det blant annet bygget 2 bilbroer, én plasstøpt og én i prefab, samt en kulvert under sporet.

- Den plasstøpte brua ble bygget over et område der vi senket baneprofilet med opptil 10-12 meter. Her ble det spuntet på begge sider og støpt støttemurer. Dette var et komplisert og spennende prosjekt som var utrolig artig å være med på.

Etter å ha vært ansatt som konsulent i noen år ville Joachim prøve seg som selvstendig. Han forhørte seg med ulike firmaer og kontaktet Centerpoint etter anbefaling fra en bekjent.

- Forholdet til Centerpoint har absolutt innfridd. Bra oppfølging og særdeles hyggelige mennesker bidrar til en hyggelig hverdag. 

Han har nå jobbet med jernbaneprosjekter i flere år og håper å kunne fortsette med det i fremtiden.

- Det skjer utrolig mye på denne fronten de kommende år så jeg ser for meg å fortsette med dette fremover. Jeg liker godt prosjekter som involverer mange fagområder som for eksempel betong, spunt, utomhus, osv.

Ivar Aasen - Stålunderstellet på plass

Stålunderstellet til Ivar Aasen-plattformen ble løftet på plass onsdag 10. juni, og står nå klart til å kompletteres med plattformdekket som er under produksjon ved SMOE i Singapore. Produksjonsstart er planlagt til fjerde kvartal 2016.

Vi gratulerer Det norske med vellykket installasjon og er stolte av å kunne si at flere av våre konsulenter har vært involvert i planleggingen og utførelsen av denne operasjonen.

Store dimensjoner; 137 meter, nettovekt på 8 900 tonn

Store dimensjoner; 137 meter, nettovekt på 8 900 tonn

Ivar Aasen-feltet ligger på Utsirahøyden i Nordsjøen og produksjonen er beregnet å nå toppen med rundt 75 000 fat oljeekvivalenter per dag (brutto). Feltet har en planlagt levetid på 20 år, og Det norske har en eierandel på 34,8 prosent i feltet.

Stålunderstellet ble løftet sakte ned til havbunnen på 112 meter av løftefartøyet Thialf. Olav Henriksen, direktør for prosjekter i Det norske, er stolt over at den første installasjonen nå er synlig ute på feltet.

Det 137 meter høye stålunderstellet på 112 meters dyp

Det 137 meter høye stålunderstellet på 112 meters dyp

Totalt er understellet 137 meter høyt og har en nettovekt på 8,900 tonn. Snart starter forboringen med Maersk Interceptor. Neste år blir plattformdekket installert på toppen av understellet.

Se en timelapsevideo av operasjonen HER.

Les mer på Det norske sine sider HER.

Fra Statoil til Statnett

Hilde Gunn Øines vokste opp i Bodø, men flyttet til Oslo da hun var 20 år gammel for å studere. Som liten drømte hun om å bli veterinær.

– Jeg ville hjelpe folk eller dyr, tror jeg var tanken. 

Men da hennes store helt, søskenbarnet Margit, ble bibliotekar var veien allerede staket ut. I hvert fall for en stund. Hun tok bibliotekarutdanning på Statens Informasjons- og Bibliotekshøgskole i 1996 og begynte som bibliotekar på Barne- og ungdomsbiblioteket i Stavanger.

Deretter gikk veien videre innom Bodø Bibliotek, Eniro Norge, Aftenposten Multimedia, Schibsted Søk, Edda Media og i 2010 begynte hun i NRK med katalogiseringer av fjernsynsprogrammer. Det var da det hele skulle endre seg.  Etter ni måneder i NRK ble hun kontaktet av Peder Wandem i Centerpoint som presenterte henne for en yrkesvei hun ikke ante eksisterte for en bibliotekar. Peder hadde funnet Hilde Gunn på Linkedin da han søkte etter kandidater til et oppdrag som Document Manager i Statoil.

– Veldig overraskende og morsomt! Og lønnen jeg ble presentert for var noe annet enn en bibliotekarlønn. 

Hilde Gunn tok oppdraget og har nå jobbet fire år i Statoil, noe som har vært både utfordrende, lærerikt og gøy. 

– Det var utrolig krevende i starten! En helt ny verden for meg. 

Hun hadde aldri jobbet i olje- og energibransjen, aldri jobbet i prosjekt, og aldri jobbet med elektronisk dokumenthåndtering. Det var mye å sette seg inn i.

– Jeg har lært meg en helt ny verden, og et helt nytt samhandlingsverktøy - eRoom - som jeg kommer til å jobbe videre med i min nye jobb. Jeg har også blitt kjent med mange bra folk, og noen har blitt venner som jeg kommer til å holde kontakten med framover.

Etter fire år som konsulent i Statoil dukket en ny mulighet opp. En tidligere kollega tipset henne om at Statnett søkte etter en eRoom-rådgiver. Hilde Gunn søkte og fikk jobben. 

-Stillingsutlysningen var nesten komisk å lese, for de spurte etter noen med akkurat mine kvalifikasjoner og erfaring. 

I den nye jobben skal hun jobbe med mye av det samme som hun har gjort i Statoil, men på et mer overordnet nivå. Hilde Gunn stortrivdes som konsulent i Centerpoint og Statoil, men sikkerheten rundt en fast jobb er attraktiv. 

– Centerpoint har alltid vært en ryddig og etterrettelig arbeidsgiver for meg som konsulent, men det blir trygt og godt for meg å gå over i fast jobb. Alt er takket være Centerpoint!

Ny ansatt i administrasjonen!

Vi er så heldige å ha fått en ny ansatt i administrasjonen i Centerpoint. Anne-Mari Haugen heter hun og er vår nye regnskapsmedarbeider. Hun har vært hos oss i en måned allerede og hun er allerede godt i gang. Vi er glade for å ha henne med på laget.

Hun har utdannelse innen økonomi og administrasjon med fordypning i samfunnsøkonomi og har tidligere erfaring innen hotell- og servicebransjen, samt omsorgsarbeid.

Centerpoints beredskapsplan

Som en del av Centerpoints beredskapsplan kan Centerpoint alltid nåes på eget nødnummer 24/7.  Dette nummeret er +47 47 63 19 81 og kan benyttes av alle konsulenter, uansett hvor i verden de befinner seg. Sammen med kundene våre har vi etablert rutiner for krisehåndtering utifra det behovet som er på de forskjellige lokasjoner og i de land hvor vi er til stede.

I tillegg oppfordrer også Centerpoint alle til å bruke Sjømannskirkens APP “Nødnummer» som gir tilgang til alle lokale nødnummer overalt i verden.

Centerpoint registrerer alltid nærmeste pårørende til våre konsulenter, og i en krisesituasjon samarbeider vi med Politiet, Utenriksdepartementet, Arbeidstilsynet og Sjømannskirken i tillegg til eventuelle lokale myndigheter ved behov.

Ved en krise etablerer vi umiddelbart en krisehåndteringsgruppe og gjennomfører de aktivitetene som er etablert i den relevante krisehåndteringsplan for det aktuelle prosjektet. Dette er typiske oppgaver som å varsle myndigheter og pårørende, sikre de ansatte sammen med kunden, samarbeidspartnere og myndigheter, normalisere situasjonen (få konsulenten hjem eller på sykehus etter behov), bidra med praktiske utfordringer for konsulentene og familien underveis og sørge for relevant oppfølging i etterkant.

Centerpoint er på Gasellelisten 2014!

Hvert år presenterer Dagens Næringsliv bedrifter som oppfyller definerte vekstkriterier i Gasellelistene. Centerpoint er i 2014 på Gasellelisten for fjerde gang etter sterk vekst fra 2010 til 2013.

En gasellebedrift må ha:

  • levert godkjente regnskaper.
  • minst doblet omsetning over fire år
  • omsetning på over én million kroner første år.
  • positivt samlet driftsresultat
  • unngått negativ vekst
  • vært aksjeselskap

Med dyktige konsulenter og spennende kunder fortsetter vi å vokse i tiden som kommer!