Personvernerklæring

Centerpoint AS er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern.

Personopplysninger vi kan innhente fra deg:

 • Vi kan samle inn informasjon du selv gir oss når du benytter våre kontaktskjemaer på websiden.
 • Kontakter du oss via e-post, kan vi beholde kopi av korrespondansen.
 • Vi kan bruke personopplysningene dine for å sende deg nyhetsbrev via e-post når du aktivt har meldt din interesse for dette. Du kan når som helst melde deg av våre nyhetsbrev ved å trykke «unsubscribe»

Hvordan vi bruker dine personopplysninger:

Dine personopplysninger blir samlet inn og behandlet for følgende formål:

 • For å svare på forespørsler når du kontakter oss.
 • For å kunne finne oppdrag som kan være av interesse for deg
 • For å oppfylle våre juridiske forpliktelser ovenfor f.eks. myndigheter.

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig av hensyn til juridiske eller regulatoriske forpliktelser. Lagringstid vil også bli vurdert i forhold til om du har samtykket til det og i forhold til å kunne ivareta vår relasjon til deg.

Lagring av data og deling med tredjeparter:

 • Vi deler ikke informasjon med tredjeparter, såfremt du ikke har samtykket til det.
 • Vi har etablerte sikkerhetsrutiner på plass for å sikre at dine data er beskyttet. 

Dine rettigheter:

 • Rett til å samtykke: Dersom du ønsker å lagre din CV med personopplysninger i vår database vil vi alltid be om ditt aktive samtykke før slik lagring foretas.
 • Rett til å få tilgang: Du har rett til å be om bekreftelse på hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg. Du kan forespørre oss om å gi deg en elektronisk kopi av opplysningene.
 • Rett til å bli glemt: Du kan ha rett til å få slettet opplysningene dine.

For å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss på følgende adresse: post@centerpoint.no