KONTRAKTSRÅDGIVER TIL FORNEBYBANEN

Centerpoint søker en erfaren kontraktsrådgiver til Fornebybanen som kan bistå i virksomhetens anskaffelsesprosesser knyttet til entrepriser i delprosjektene, og oppfølging av rammeavtale og avrop med rådgivende ingeniør.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av rådgivende ingeniør; Gjøre avrop på rammeavtale og følge opp disse

 • Bistå og/eller lede og koordinere tilbudsprosesser

 • Bistand til prosjektsjef og prosjektledere med oppfølging av avtaler og leveranser, herunder håndtering av endringer og andre krav, håndtering av tvister/uenighet

 • Følge opp innkjøps- og kontraktsstrategier

 • Generell oppfølgning og kontroll

 • Andre oppgaver etter behov

Kompetansekrav:

 • Relevant utdannelse innen teknikk/tekniske fag/merkantile fag og eventuelt juss i fagkretsen

 • God erfaring med kontraktsinngåelse/- oppfølging av komplekse infrastrukturkontrakter el.

 • Kompetanse innen offentlige anskaffelser

 • Kjenne sentrale norske standarder, som NS 8405 og NS 8407 og gjerne NS 8401-8404.

 • Det er ønskelig med erfaring både fra enhetspriskontrakter og utførelsesentrepriser, samt erfaring med gjennomføring av konkurranse med forhandling.

 • Kjennskap til innkjøpsregler for forsyningssektoren er også en fordel.

 • Erfaring fra tvisteløsning er en fordel

 • Må kunne kommunisere godt på norsk.

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Snarest, senest 01.07.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 30.06.2022, med mulighet for forlengelse

 • Søknadsfrist: 17.05.2019

SØKE PÅ EN AV STILLINGENE?

Ta kontakt med Bernhard Paus på telefon: 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.