PROSJEKTERINGSLEDER - BIM/GRENSESNITTKOORDINATOR TIL FORNEBYBANEN

Centerpoint søker en Prosjekteringsleder til Fornebybanen som skal ha ansvaret for koordinering av tekniske grensesnitt og BIM for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta byggherrens og infrastruktureiernes interesser og mål i prosjekteringen tilknyttet til eksisterende infrastruktur.

 • Påse at prosjekterende følger de krav som er satt mht funksjonsinnhold, standard/kvalitetskrav, kostnader og tidsramme for BIM-modell og viktige grensesnitt.

 • Være hovedkontakt for offentlige etater, kabeleiere og andre interessenter.

 • Påse at prosjekterende følger regelverk og rammebetingelser innenfor området.

 • Utarbeide planer og beslutningsgrunnlag for sitt ansvarsområdet.

 • Sikre at det utarbeides en plan for prosjekteringen som omfatter faser, aktiviteter og leveranser med klare milepæler og beslutningspunkter.

 • Koordinering av BIM prosessen og ansvar for BIM modellen.

 • Oppdatere grensesnittsregister

 • Rapportering mm.

Kompetansekrav:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniør/arkitekt eller tilsvarende - med relevant fagkrets og praksis.

 • Erfaring innen bygg- og anleggsprosjekter, fortrinnsvis prosjekteringsledelse fra byggherresiden eller prosjekterende.

 • Høy kompetanse på BIM og lengre erfaring fra bruk av BIM i byggeprosjekter

 • God kjennskap til relevante krav og standarder. Kurs/opplæring i prosjektarbeid, RAMS og jernbaneteknikk er en fordel.

 • Må kunne kommunisere godt på norsk.

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Snarest, senest 01.07.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 30.06.2023, med mulighet for forlengelse

 • Søknadsfrist: 17.05.2019

SØKE PÅ EN AV STILLINGENE?

Ta kontakt med Bernhard Paus på telefon: 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.