PROSJEKTERINGSLEDER - TUNNEL OG UNDERBYGNING TIL FORNEBYBANEN

Centerpoint søker en Prosjekteringsleder til Fornebybanen som skal ha ansvar for tunnel, ingeniørgeologi og anleggsteknikk. for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Styre rådgivende ingeniør på områdene tunnel/- ingeniørgeologi og anleggsteknikk.

 • Etablere komplett konkurransegrunnlag for tunnelentreprisene

 • Delta i utarbeidelse av avrop hos prosjekterende.

 • Sikre at det utarbeides en plan for prosjekteringen som omfatter faser, aktiviteter og leveranser med klare milepæler og beslutningspunkter.

 • Rapportering mm.

Kompetansekrav:

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis sivilingeniør/ingeniørgeolog

 • Solid erfaring innen bygg- og anleggsprosjekter, fortrinnsvis prosjekteringsledelse i store og komplekse tunnelprosjekter i urbane strøk.

 • Kompetanse i kontraktsledelse og offentlige anskaffelser, og god kjennskap til relevante krav og standarder.

 • Svært god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Snarest, senest 01.06.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 30.06.2021, med mulighet for forlengelse

 • Søknadsfrist: 17.05.2019

SØKE PÅ EN AV STILLINGENE?

Ta kontakt med Bernhard Paus på telefon: 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.