PROSJEKTERINGSLEDER

Centerpoint søker en prosjekteringsleder som skal lede prosjekteringsarbeidet av Tele-delsystemer, og kontrollere at dette utføres iht. prosjektkrav, teknisk regelverk og prosjektets kontraktskrav. 

Arbeidsoppgaver:

 • Følge opp at materiell og delsystemer anskaffes ifølge rammeavtaler.
 • Påse at dokumentplan holdes kontinuerlig oppdatert.
 • Påse at prosjektet har tilstrekkelig med ressurser for prosjektering.
 • Sikre godkjenning av teknisk løsninger og eventuelle dispensasjoner fra kundens tekniske regelverk.
 • Sikre teletjeneste leveranser til øvrige jernbanetekniske fag i prosjekt.
 • Koordinering mot øvrige jernbanetekniske fag.
 • Utarbeide og følge opp kontrollplan og sjekklister.
 • Følge opp at utstyrsmerking er iht. til kundens Banedata og tagging av utstyr/arbeider.
 • Følge opp at prosjektering og bygging følger prosjektets krav til ferdigstilling (PIMS Completion).

Kompetansekrav:

 • Relevant høyere utdannelse ingeniør eller relevant erfaring med teleanlegg
 • Erfaring med kundens prosedyrer og prosesser for prosjektering av Teleanlegg.
 • Erfaring med prosedyrer og prosesser for avrop under rammeavtaler til teleanlegg.
 • Erfaring med prosedyrer og prosesser for overlevering av nye teleanlegg til fremtidig eier.
 • Ekspertise på tele del-systemer og interaksjonen mellom del-systemer.
 • Ekspertise om tele tjenesteleveranser til øvrige jernbanetekniske fag.
 • Inngående kjennskap til prosesser og systemer for ferdigstilling.
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne, både norsk og engelsk.

Minimumskrav:

 • 5 års erfaring fra teleprosjektering innenfor jernbaneteknikk
 • 5 års erfaring fra offentlig byggherreorganisasjon

Personlige egenskaper:

Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Løsningsorientert, strukturert og nøyaktig. Fleksibel og må kunne arbeide både selvstendig og tverrfaglig i prosjekter. 

Detaljer: 

 • Oppstart: Snarest
 • Varighet: 30.06.2022
 • Oppdragsandel: 100%
 • Arbeidssted: Oslo
 • Søknadsfrist: 16.03.18

SØKE PÅ STILLINGEN? 

Ta kontakt med Bente Hvistendahl 22 47 94 22 eller bente@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om stilling.