4 x BYGGELEDERE

Centerpoint søker 4 byggeledere til et langt og spennende prosjekt for en av våre kunder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Kontraktsoppfølging for bygging av kontaktledningsanlegg med autotransformatorsystem (Inkludert KL, AT, lavspent og tele) herunder også avviksbehandling og overlevering av sluttdokumentasjon med FDV
 • Koordinering mot øvrige kontrakter/prosjekter og fagmiljøer
 • Ansvarlig for oppfølging og rapportering av fremdrift, sikkerhet og kvalitet samt avviksbehandling
 • Oppfølging av planer for arbeider og koordinering av aktivitetene
 • Delta i byggemøter mot entreprenør samt daglig oppfølging mot entreprenørene på byggeplass
 • Skal føre daglige rapporter og rapportere til prosjektleder i ukentlige møter
 • Delta i planleggingen av totalbrudd
 • Oppsyn med arbeider tilknyttet RAMS, SHA og HMS -arbeid
 • Lede og følge opp underlagte kontrollingeniører og fordele oppgaver
 • Leder kan pålegge andre oppgaver som naturlig hører inn under fagområde
 • Jobbe turnus 7 dager på/7 dager av

Kompetansekrav:

 • For teknisk byggeleder kreves utdannelse som ingeniør eller tilsvarende innen relevant fagområde. For stillingen kan dokumentert erfaring og resultater kompensere for manglende formell utdanning
 • 5 år med erfaring fra byggeledelse og administrasjon av større prosjekt og erfaring med oppfølging av kontrakter endringshåndtering – NS-8405
 • Bør ha erfaring med daglig oppfølging av anleggsaktivitet
 • Bør ha erfaring med oppfølging av SHA, kvalitet og fremdrift på byggeplass
 • Bør ha erfaring med koordinering av FDV- og sluttdokumentasjon
 • Ønskelig med god kunnskap og erfaring innen kontakledningsfaget/høyspent eller andre jernbanetekniske fag
 • Kjennskap til relevante lover, håndbøker, standarder, og gjerne kjennskap til teknisk regelverk for jernbaneinfrastruktur

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner tillegges stor vekt
 • God kommunikasjonsevne, skriftlig og muntlig norsk
 • God evne til å arbeide strukturert, selvstendig, målbevisst og resultatorientert
 • Fokusert på mål og resultater, og god forståelse for Bane NOR sine suksesskriterier; sikkerhet, tid, kostnad, kvalitet og omdømme

Detaljer: 

 • Oppstart: Snarest
 • Varighet: 3 år + 1 år opsjon
 • Oppdragsandel: 100%
 • Arbeidssted: Disenå eller Galterud
 • Søknadsfrist: 23.05.18

SØKE PÅ STILLINGEN? 

Ta kontakt med John Trondsen på 22 47 94 07 eller john@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om stilling.