DOKUMENTANSVARLIG

Centerpoint søker etter en dokumentansvarlig som skal jobbe i diverse utbyggingsprosjekter for en av våre kunder. Dokumentansvarlig sin rolle i prosjektet er å være hovedansvarlig for at kunden sine krav blir prosjekttilpasset og at dokumentflyt fungerer.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for å etablere prosjektets dokumentplan. Delta i både gjennomgang og godkjenning av leverandørs dokumentplan (kontrollere formelle krav), og formidle kundens krav til dokumentasjon som bindeledd mellom kravstiller og leverandør.

 • Ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjekter i henhold til gjeldende krav, slik de er nedfelt i kundens styringssystem

 • Samarbeide med fremdriftsplanlegger for å innhente, vedlikeholde og følge opp planlagte datoer for leverandørs dokumentleveranse

 • Følge opp leverandørs dokumentleveranse gjennom dokumentplanen og sikre korrekt mottak, og formell kvalitetssikring av dokumentleveransen

 • Besørge korrekt distribusjon av leverandørdokumentasjon inn i prosjektorganisasjonen for gjennomsyn og godkjenning i henhold til kravene slik de er nedfelt i kundens styringssystem og i kontrakt.

 • Bistå med veiledning, opplæring og støtte innenfor dokumenthåndtering, både internt i prosjektet og eksternt mot leverandør

 • Være pådriver i dokumentasjonsprosessen

Kompetansekrav:

 • Kunden ønsker en Dokumentansvarlig med relevant utdanning og bred erfaring med gjennomføring av dokumentasjonskontroll i utbyggingsprosjekter.

 • Du må ha administratorerfaring med eRoom/samhandlingsrom og kunnskap om ProArc.

 • Det er nødvendig med erfaring fra system for teknisk dokumentasjon.

 • Videre er det nødvendig med gode datakunnskaper.

 • Du må ha god teknisk forståelse, og evne til å kommunisere med fagpersoner.

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Snarest, senest 01.02.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 28.02.2020, med mulighet til forlengelse inntil 1 år

 • Søknadsfrist: 22.02.2019

SØKE PÅ EN AV STILLINGENE?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.