BYGGELEDER

Centerpoint søker en Byggeleder til et spennende oppdrag for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Jevnlig kommunikasjon med entreprenør og prosjektleder

 • Avholde byggemøter og skrive referat fra disse.

 • Kontroll/oppfølging av entreprenør med hensyn til fremdrift, økonomi og kvalitet

 • Ansvar for byggherrens kontrollplan og at kontroller blir gjennomført.

 • Ansvar for at KU følger opp SHA krav

 • Kvalitetssikring av prosjektgrunnlag fra de prosjekterende

 • Behandling av varsel om krav, utarbeide endringsordre, tekniske avklaringer og avvik innenfor angitt fullmakt

 • Ansvar for at det blir ført dagbok

 • Overordnet ansvar for dokumentasjonsflyt inkl. arkivering

 • Intern rapportering

 • Følge opp ekstern rapportering

 • Kontroll av faktura

 • Kontroll og behandling av sluttoppgjør

 • Kontroll av FDV-dokumentasjon, målebrev, som bygget - tegninger og bildedokumentasjon som blir levert av entreprenør.

 • Arbeiderlederansvar for ev. kontrollingeniør, assisterende byggleder, KU og byggeleder elektro.

 • Ansvar for samarbeid og koordinering med tekniske byggeleder i VAV for VA-anlegg

Kompetansekrav:

 • Anleggskompetanse
  Byggherrekompetanse
  Erfaring med bygging av vei, park og teknisk infrastruktur

 • Erfaring med anlegg i tett by

 • Erfaring med oppfølging av både totalentrepriser og utførelsesentrepriser

Personlige egenskaper:

 • Er trygg i rollen

 • Forstår kontrakt og kontraktsoppfølging og evner å balansere kontraktskrav og samarbeid

 • Tar ansvar for å styre det interne teamet og entreprenøren

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • God og tydelig muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

 • Evne til å motivere og engasjere

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: 01.11.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 1 år fra oppstart, med mulighet for forlengelse på 1+1 år

 • Søknadsfrist: 29.08.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.