7 x BYGGELEDER, 2 x KONTROLLINGENIØR & 2 x SHA-RÅDGIVER

For oppfølging på vegne av byggherre søker vi nå etter 7 byggeledere, 2 kontrollingeniører og 2 SHA-rådgivere til diverse anleggsprosjekter i Oslo.

  • Relevant utdannelse innen bygg og anlegg.

  • Erfaring med anleggsprosjekter innen vei/grunnarbeider/konstruksjoner/VA/trikk/park- og idrettsprosjekter/gang- og sykkelvei.

  • Erfaring fra byggherre, rådgiver eller entreprenør

  • Erfaring med relevante NS-kontrakter (NS 8045/8406)

Detaljer:

  • Sted: Oslo

  • Oppstart: Etter avtale

  • Stillingsandel: 100%

  • Varighet: Etter avtale

  • Søknadsfrist: Fortløpende

SØKE PÅ EN AV STILLINGENE?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.