HMS-RÅDGIVER

Centerpoint søker en HMS-rådgiver til et spennende prosjekt for en av våre kunder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølging av HMS risiko/HMS risikoregister 
 • Fasilitere HMS styring i prosjektet og bidra med HMS rådgivning 
 • Oppfølging ihht. relevant HMS lovgivning 
 • Oppfølging av HMS planer i prosjektet 
 • Oppfølging av rapportering, avvikshåndtering, KPI'er mm 
 • Deltagelse I ulike møter med leverandører og i prosjekter 
 • Delta i prosjektets interne HMSQ team, med ulike leveranser og koordineringsarbeid 
 • Deltagelse I HAZID/HAZOP/risiko møter 
 • Oppfølging av hendelser 
 • Etablering av beredskapsplaner og notifikasjonsrutiner, samt beredskapsøvelser 
 • Gjennomføre HMS revisjoner og oppfølging av disse 
 • Bidra til erfaringsoverføring og læring på tvers 
 • Månedsrapportering 

Kompetansekrav:

 • Høyere teknisk utdannelse. Lang, relevant erfaring kan erstatte dette. 
 • Typisk 5-10 års erfaring fra relevant bransje / tilsvarende oppdrag 
 • God kunnskap og erfaring med HMS risikostyring innen marine operasjoner, eksempelvis aktiviteter og verktøy som beskrevet i DNV RP H101 "Risk management in marine operation", eksempelvis hazid/hazops, sikker jobb analyse, toolbox talks, familiariseringer, inspeksjoner, beredskap, rapportering, avvikshåndtering, mm 
 • Inngående kunnskap om aktuell og relevant SHA/HMS lovgivning og regelverk, spesielt innen marine operasjoner 
 • Gode relevante datakunnskaper som samsvarer med kundens etablerte systemer

Personlige egenskaper:

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk 
 • Ressurser må være selvgående og effektive og klare å innhente nødvendig informasjon på egenhånd for å gjennomføre oppgavene

Detaljer: 

 • Oppstart: Snarest
 • Varighet: 1 år fra oppstart, opsjon på 1+1 år
 • Oppdragsandel: 100%
 • Arbeidssted: Oslo
 • Søknadsfrist: 30.05.18

SØKE PÅ STILLINGEN? 

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om stilling.