SHA-RÅDGIVER

Centerpoint søken en SHA-rådgiver til et spennende prosjekt for en av våre kunder. 

SHA-rådgiver vil jobbe nært med prosjektleder, HSE leder og byggeledere for å følge opp at sikkerhet for de som skal jobbe på anlegget og senere drifte og vedlikeholde, blir vurdert gjennom risikoanalyser i prosjekterings- og utførelsesfasen.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvarlig for koordinering i prosjekteringsfasen jfr. Byggherreforskriften
 • Følge opp kontraktens krav med hensyn på SHA.
 • Påse at nødvendig SHA-dokumentasjon utarbeides og implementeres
 • Følge opp at involverte parter overholder lov-, forskrifts- og kontraktskrav.
 • Oppfølging av SHA på byggeplass
 • Følge opp risikoforhold i byggherrens SHA-planer inkl. avviksbehandling, samt kontroll av entreprenørens oppfølging av egen HMS-plan
 • Registrere og følge opp uønskede hendelser i Synergi for prosjektet.
 • Delta på møter hvor SHA er et tema (prosjektmøter, prosjekteringsmøter, byggemøter, vernerunder mm).
 • Planlegge og gjennomføre prosjektets sikkerhetskurs.
 • Planlegge, gjennomføre og dokumentere risikoanalyser for sikkerhet og beredskap.
 • Delta på involverte parters sikker jobb analyser (SJA) ved behov.
 • I tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver
 • kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet

Kompetansekrav: 

 • Minimum 5 års erfaring innen SHA/HMS
 • Minimum 5 års erfaring på bygge- og anleggsplass. Minimum 2 år av denne erfaringen må være opparbeidet de to siste årene.

Personlige egenskaper: 

Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Du er løsningsorientert, strukturert og nøyaktig. Du er fleksibel og må kunne arbeide både selvstendig og tverrfaglig i prosjekter. 

Detaljer:

 • Oppstart: Snarest
 • Varighet: 31.12.2019, opsjon 1+1 år
 • Stillingsandel:100%
 • Arbeidssted: Ski
 • Søknadsfrist: asap

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om stillingen.