DOKUMENTSTYRER

Centerpoint søker en erfaren dokumenkontroller med meget god eRoom-kompetanse på coordinator-/administratornivå til et spennende prosjekt for en av våre kunder. 

Arbeidsoppgaver:

 • Operativ dokumentkontroll i henhold til gjeldende krav
 • 1.linje support på eRoom og dokumentstyring i prosjektet
 • eRoom-administrasjon, herunder opprette, vedlikeholde og avslutte eRoom for prosjektet iht. beste praksis og gjeldende retningslinjer
 • Sørge for at alle brukere av eRoom har riktige tilganger og bruker rommet korrekt
 • Gi faglig støtte og opplæring til medlemmer av prosjektet og leverandør i systembruk, styrende dokumenter og andre relevante bestemmelser
 • Oppfølging av intern- og ekstern dokumentplan, samt levering av sluttdokumentasjon iht. anleggskrav
 • Bidra med erfaringsoverføring på fag og metode fra prosjekt til linje / linje til prosjekt

Kompetansekrav:

 •  Minimum 3 års erfaring fra dokumentkontroll
 • Meget god eRoom kompetanse på coordinator/administrator nivå
 • Erfaring med prosessbasert eRoom funksjonalitet (steg databaser)
 • Erfaring fra operativ dokumentkontroll i komplekse prosjekter byggherre/operatørselskap
 • Erfaring med implementering av ny metodikk/nye verktøy og systemer
 • Erfaring med håndtering av sluttdokumentasjon
 • Erfaring med å tilrettelegge / håndtere grensesnitt mellom ulike aktører i prosjekt

Personlige egenskaper:

 • Evne til å samarbeide og koordinere på tvers av fagområder i prosjektet, med samarbeidspartner og mellom prosjekt og leverandører
 • Har en strukturert arbeidsmetodikk
 • Trives med å yte service
 • Evne til å prioritere egne arbeidsoppgaver
 • Trives med å jobbe i tråd med en klart definert prosess
 • Evne til å tilegne seg nødvendig kunnskap iht. kravene hos kunden
 • God norsk og engelsk skriftlig og muntlig formidlingsevne

Detaljer: 

 • Oppstart: Snarest/02.10.17
 • Varighet: 02.10.2018, opsjon 1+1+1 år
 • Stillingsandel: 100%
 • Arbeidssted: Oslo
 • Søknadsfrist: 11.08.2017

SØKE PÅ STILLINGEN? 

Ta kontakt med John Trondsen på 22 47 94 07 eller john@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om stillingen.