SHA-KOORDINATOR


Centerpoint søker en SHA-Koordinator til et spennende og langvarig oppdrag for en av våre kunder.

Arbeidsoppgaver:

SHA-koordinator vil inngå i prosjektorganisasjonen innen energiforsyning og bistå prosjektet i SHA-arbeidet i forbindelse med anleggs-/tunnelarbeidene og etterfølgende tekniske installasjoner. SHA-koordinatoren skal også utføre praktiske kontroll- og oppfølgingsfunksjoner knyttet til ytre miljø.

Kompetansekrav:

  • For person som skal fungere som SHA-koordinator i byggefasen (KU), vil det bli lagt vekt på antall års praktisk erfaring fra byggeplass og erfaring som KU. Erfaring fra praktisk oppfølging av ytre miljø vil bidra positivt.

  • SHA-koordinator skal ha utdannelse som følger:

    • Kurs i gjeldende arbeidsmiljølovgivning med varighet én uke (eks: Koordinatorskolen, HMS-ledelseskurs, 40timers HMS-kurs). Hoveddelen av kurset skal gjennomføres som klasseromskurs - rene nettbaserte kurs aksepteres ikke.

Detaljer:

  • Sted: Oslo

  • Oppstart: Snarest

  • Stillingsandel: 100%

  • Varighet: 4 år

  • Søknadsfrist: 03.05.2019

SØKE PÅ EN AV STILLINGENE?

Ta kontakt med John Trondsen på telefon: 22 47 94 07 eller john@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.