PROSJEKTERINGSLEDER BERGTUNNEL

Centerpoint søker en Prosjekteringsleder Bergtunnel for en av våre kunder til et langvarig oppdrag.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å sikre at prosjektering av kontraktsarbeidene utføres iht. kontraktens spesifikasjoner og prosjektbestillingen

 • Organisere, koordinere, verifisere og følge opp totalentreprenørens prosjekteringsarbeider

 • Håndtering av grensesnitt

 • Bistå prosjektleder med utarbeidelse av budsjett og fremdriftsplaner, samt hensiktsmessig bemanning

 • Oppfølgning og rapportering av teknisk utvikling, økonomi, fremdrift, kvalitet, omdømme og sikkerhet (SHA, RAMS)

 • Kontrollere og følge opp at avvik og endringer behandles iht. gjeldende prosedyrer

 • Bistå med oppfølging av delprosjektets usikkerhetsbilde

 • Koordinere internt mellom prosjektering og bygging

Kompetansekrav:

 • Høyere utdanning som Bachelor i industrifag/bygg, Master eller annen relevant fagbakgrunn. Teknisk fagskole med relevant fagbakgrunn, kombinert med lang erfaring, vil også bli vurdert

 • Minimum 5 års erfaring fra entreprenør/prosjektering/utbygging som prosjektingeniør, prosjekteringsleder og/eller byggeleder

 • Erfaring fra arbeider med boring og sprengning av tunneler inkl. injeksjon

 • Gode generelle datakunnskaper og bruk av elektroniske verktøy som benyttes i bransjen, inkludert BIM for behandling av 3D-data.

 • Fordel med erfaring fra betongkonstruksjoner

 • God kjennskap til store prosjekter og god kontraktsforståelse

 • Erfaring fra oppfølging av totalentrepriser er en fordel

 • Erfaring fra jernbaneprosjekt vil være en fordel

 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsferdigheter

Detaljer:

 • Sted: Drammen

 • Oppstart: Snarest

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 2 år, opsjon på 1+1 år

 • Søknadsfrist: 18.09.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.