SHA-RÅDGIVER

 

Centerpoint ser etter en erfaren SHA-rådgiver til en prosjektportefølje for en av våre store kunder.

Arbeidsoppgaver:

 • Bidra til at byggherren oppfyller Byggherreforskriftens plikter og oppgaver.
 • Gjennomføre aktiviteter og levere iht. kundens prosesser for styring av SHA.
 • Støtte prosjektet i forståelsen av ansvar og plikter i henhold til Byggherreforskriften, samt kundens interne retningslinjer for HMS og elsikkerhet.
 • Bidra i planlegging av ressursbehov for oppfølging av SHA og elsikkerhet.
 • Ansvarlig for etablering og implementering av oppfølgingsrutiner av SHA risikoregisteret.
 • Delta i KP og KU-nettverk.
 • Bidra med erfaringsoverføring innenfor prosjekt og til/fra nye prosjekter og forbedringsaktiviteter.
 • Etablere beredskapsplaner samt planlegge og gjennomføre beredskapsøvelser.
 • Bidra til å etablere en sikkerhetskultur og et arbeidsmiljø som støtter opp under kundens nullvisjon.
 • Regelmessig oppdatere SHA-risikoregister med prosjektspesifikke tiltak iht. krav synliggjort i kundens prosesser for styring av SHA.
 • Fasilitere og dokumentere risikovurderinger som inngår i prosjektets beslutningsunderlag.
 • Ansvarlig for å utarbeide SHA-planen for spesifikke oppdrag, ref. BHF § 8.
 • Bidra til å ivareta SHA i kundens anskaffelsesprosesser.
 • Bistå PL i gjennomføring av prosjektet 

Kompetansekrav:

 • Høyere teknisk utdannelse. Lang, relevant erfaring kan erstatte dette.
 • Typisk 8-10 års erfaring fra relevant bransje / tilsvarende oppdrag
 • Inngående kunnskap om aktuell og relevant SHA/HMS lovgivning og regelverk
 • Praktisk erfaring med byggherreansvaret og HMS/internkontroll i byggeprosjekter
 • God erfaring fra SHA i gjennomføringsfasen
 • God kunnskap om risikostyring av SHA i prosjekter
 • Kunnskap om revisjoner og revisjonsteknikk
 • Erfaring med arbeid i eller på høyspenningsanlegg vil bli foretrukket
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig. God fremstillingsevne. 

Personlige egenskaper: 

 • Selvgående og effektiv
 •  Samarbeidsorientert
 • Strukturert
 •  Proaktiv
 • Faglig og personlig autoritet og handlekraft som sikrer at SHA ivaretas

Detaljer:

 • Sted: Strinda, Trondheim
 • Oppstart: Snarest, etter avtale
 • Stillingsandel: 70-100%
 • Varighet: 31.12.2018, opsjon 1+1 år. 
 • Søknadsfrist: 25.04.17

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Bente Hvistendahl på 22 47 94 22 eller bente@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om stillingen.