SENIOR SHA-RÅDGIVER

Centerpoint søker en SHA-rådgiver til et spennende prosjekt for en av våre kunder. 

Arbeidsoppgaver:

Formålet med stillingene som SHA-rådgiver er å bistå SHA-leder med å skape et høyt bevissthetsnivå knyttet til SHA i delprosjektet, slik at vi kan arbeide effektivt mot visjonen om null skader på mennesker og materiell.  

Arbeidsoppgavene vil blant annet bestå av å bistå i den daglige oppfølingen av SHA-arbeidet, gjennomføre sikkerhetskurs samt delta i utarbeidelsen og revidering av delprosjektet SHA-planer som utarbeides i nært samarbeid med HSE-leder.   

Kompetansekrav:

 • Minimum 5 års erfaring innen SHA/HMS  
 • Minimum 10 års erfaring på bygge- og anleggsplass  
 • Relevant utdanning i teknisk retning. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet 
 • Erfaring fra større, teknisk komplekse og tverrfaglige bygg- og anleggsprosjekter  
 • Gjennomført Koordinatorskolen eller tilsvarende opplæring i HMS-regelverk med vekt på Arbeidsmiljøloven og tilhørende forskrifter (Internkontrollforskriften og Byggherreforskriften).  
 • Erfaring fra gjennomføring av risikoanalyser og metoder knyttet til dette  
 • Ønskelig med byggherre erfaring fra totalentrepriser og utførelsesentrepriser  
 • Ønskelig med erfaring fra prosjekter med flernasjonale aktører  
 • Ønskelig med erfaring som KP og/eller KU  
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Synergi  
 • Erfaring med norsk og engelsk arbeidsspråk (muntlig og skriftlig).  
 • Ønskelig med erfaring fra å holde kurs/presentasjoner  

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Selvgående person. 
 • Leveringsdyktig, strukturert og nøyaktig.
 • Fleksibel team-arbeider med selvstendighet og respekt for målsetninger.

Detaljer: 

 • Sted: Oslo
 • Oppstart: Snarest
 • Stillingsandel: 100%,
 • Varighet: 30.06.2019, opsjon på 1+1 år
 • Søknadsfrist: 22.08.2018

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.