2 x BETONGINSPEKTØRER

Centerpoint søker 2 x Betonginspektører til et spennende oppdrag på Follobanen.

Arbeidsoppgaver:

 • Oppfølgingen av betongarbeidene knyttet til fastsporbyggingen i tunnelen, samt øvrige grensesnitt opp mot jernbanetekniske installasjoner.

 • Ansvar for oppfølging og vedlikehold av relevante kontrollplaner og arbeid knyttet til kvalitet. Dette rapporteres til Construction Manager.

 • Ansvar for å koordinere et lag med kontrollører som jobber skift, i forbindelse med oppfølging av betongarbeidet.

 • Ansvar i forbindelse med ferdigstillelse av betongarbeider (PIMS)

I tillegg til arbeidsoppgavene som er spesifisert over kan leder pålegge gjennomført arbeidsoppgaver som naturlig hører inn under fagområdet, eller som av ressursdisponeringshensyn er nødvendige å gjennomføre.

Kompetansekrav:

 • Relevant høyere utdanning, siv.ing/ing

 • 5 års erfaring med tilsvarende arbeid, dvs. oppfølging av betong og elementproduksjon

 • Relevant erfaring utover minimumskravet

 • Relevante kurs innenfor Eurokode og Norsk Standard (Eks. U1-U5) med videre.

 • Erfaring fra byggeplass

 • Erfaring med ferdigstillelse av betongarbeider (PIMS)

 • Utdannelse, kurs eller erfaring innen betongteknologi

 • Erfaring med kontroll/utførelse i Utførelsesklasse 3

 • Erfaring fra tverrfaglige prosjekter med samarbeid/grensesnitt mellom andre disipliner som elektro, vann- og avløp mv.

 • Erfaring med oppfølging og godkjenning av betongkonstruksjoner i henhold til regelverk innen fagområdet

 • Erfaring fra jernbaneteknisk anlegg/prosjekter

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Etter avtale, senest innen 01.10.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 30.06.2020, med mulighet for forlengelse i 6 mnd

 • Søknadsfrist: 24.06.2019

SØKE PÅ STILLINGEN?

Ta kontakt med Bernhard Paus på 22 47 94 24 eller bernhard@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.