DOKUMENTANSVARLIG

Centerpoint søker en dokumentansvarlig som kan håndtere både store og små oppgaver innen dokumentstyring og kontroll. Det er nødvendig med en fleksibel og selvgående person som kan bidra til å løfte dokumentstyring i prosjektet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ivareta dokumentstyring og dokumentkontroll i prosjektet

 • Sørge for oppdatering av styringssystem og øke dokumentfangst.

 • Samarbeide med fremdriftsplanlegger for å innhente, vedlikeholde og følge opp planlagte datoer for dokumentleveranser

 • Følge opp dokumentleveranser gjennom dokumentplanen og sikre korrekt mottak, og formell kvalitetssikring av dokumentleveransen

 • Besørge korrekt distribusjon av dokumentasjon inn i prosjektorganisasjonen for gjennomsyn og godkjenning i henhold til kravene slik de er nedfelt i styringssystem og i kontrakt.

 • Bistå med veiledning, opplæring og støtte innenfor dokumenthåndtering internt i prosjektet. Det kan også bli aktuelt å gjennomføre opplæring eller informasjonsmøter hos leverandør eller bestiller.

 • Være pådriver i dokumentasjonsprosessen

 • Formidle prosjektets krav til dokumentasjon der det er behov.

Kompetansekrav:

 • Relevant utdanning

 • Bred erfaring med gjennomføring av dokumentasjonskontroll i utbyggingsprosjekter.

 • Erfaring fra system for teknisk dokumentasjon

 • Erfaring med dokumentstyringssystem og samhandlingsrom. Erfaring med eRoom er en fordel.

 • Gode datakunnskaper.

 • God teknisk forståelse, og evne til å kommunisere både med fagpersoner og andre.

 • Fordel med erfaring fra bruk av BIM i byggeprosjekter

Detaljer:

 • Sted: Oslo

 • Oppstart: Snarest, senest 05.08.2019

 • Stillingsandel: 100%

 • Varighet: 01.06.2020, med mulighet for forlengelse

 • Søknadsfrist: Snarest, senest 15.05.2019

SØKE PÅ EN AV STILLINGENE?

Ta kontakt med John Trondsen på telefon: 22 47 94 07 eller john@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om oppdraget.