PLANLEGGER/ANALYTIKER

Centerpoint søker en prosjektplanlegger/analytiker til et spennende prosjekt for en av våre kunder. 

Arbeidsoppgaver:

Oppgaver prosjektplanlegger:

 • Fremdriftsplanlegging og oppfølging av fremdrift i prosjekt
 • Innhenting, analyse, systematisering, sammenstilling, rapportering og utvikling av fremdriftsplan, uten detaljstyring fra prosjektleder.
 • Sikre forankring av fremdriftsplanen i prosjektgruppe
 • Koordinere planlegging og følge opp innmelding og søknader om utkobling av anleggsdeler mot kundens driftsorganisasjon og berørte regionalnettsaktører
 • Proaktivt identifisere og håndtere risiko og muligheter knyttet til fremdrift og gjennomføringstid 
 • Sette milepæler og definere kritisk linje i plan gjennom å være tett involvert med de ulike fagmiljøene i prosjektet
 • Aktivt involvert i prosjektets anskaffelser og kontraktsoppfølging for å sikre at hensynet til plan, fremdriftsmåling og fremdriftsrapportering blir tilstrekkelig ivaretatt i månedsrapporteringen, kontrakten og endringer i denne.
 • Deltagelse i planleggerforum og bidrag til utvikling og standardisering av fagområdet, på tvers av prosjektporteføljen. 

Oppgaver analytiker:

 • Kartlegge og strukturere beslutningssituasjon
 • Bryte oppgaven ned i mindre deloppgaver, besvare disse ved å innhente informasjon, gjøre beregninger eller egne vurderinger og sette dette sammen til en helhet (syntese).
 • Stille kritiske spørsmål til eget og andres arbeid. 
 • Sammenstilling av investeringsanalyse og evaluering av lønnsomhet
 • Skrive og sammenfatte analyserapport eller bidrag til andre dokumenter. 

Kompetansekrav:

 • Høyere teknisk/økonomisk utdannelse 
 • Erfaring fra tilsvarende oppgaver / oppfølging av prosjekter 
 • Kompetanse i planleggingsverktøy som Microsoft Project, Primavera og / eller lignende 
 • Kontraktserfaring i rollen som planlegger fra gjennomføringsfase 
 • Kunnskap og forståelse for metodikk innen samfunnsøkonomiske analyser herunder investeringsanalyse Kunnskap om eller erfaring fra konseptvalgutredninger eller kvalitetssikring av disse er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Samarbeidsorientert 
 • Strukturert og systematisk 
 • Evne til å håndtere parallelle oppgaver 
 • Selvstendig og proaktiv 

Detaljer: 

 • Oppstart: Snarest
 • Varighet: 1 år fra oppstart, opsjon på 1+1+1 år
 • Oppdragsandel: 100%
 • Arbeidssted: Oslo
 • Søknadsfrist: 22.05.2018

SØKE PÅ STILLINGEN

Ta kontakt med Carl Simon Grimwade på 22 47 94 19 eller carl@centerpoint.no for å søke eller få mer informasjon om stillingen.