Våre sertifiseringer

Centerpoint er ISO 9001:2015-sertifisert.

ISO 9001 er verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring og innebærer at man har et godt og fungerende system for å sikre kvalitet i alle ledd. Med sertifiseringen tydeliggjør vi for våre samarbeidspartnere at vi legger vekt på kontinuerlig forbedring, og at vi ønsker å levere høy kvalitet på våre tjenester.


Centerpoint AS er bevisst sitt ansvar overfor sine ansatte, kunder og leverandører, samt samfunnet forøvrig. Vi er miljøfyrtårnsertifisert og krever av oss selv at vi skal jobbe aktivt og målrettet for å redusere vår direkte og indirekte påvirkning på det ytre miljø. For oss innebærer dette blant annet at vi likestiller økonomi og miljø i innkjøpsbeslutninger, samt at vi kildesorterer avfall, er bevisst på vårt energiforbruk og at vi velger kollektiv transport når dette er mulig. Vi oppfordrer alle våre kunder og leverandører til å ta vare på miljøet!


Achilles JQS (Joint Qualification System) er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den norske og danske olje- og gassektoren for å håndtere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og for effektive innkjøp i samsvar med EUs regelverk. Achilles JQS er en kostnadseffektiv løsning der leverandørene med en enkel og standardisert løsning kan informere potensielle kunder om sin virksomhet, sine produkter og tjenester på en rettferdig, åpen og transparent måte. Dette letter og forenkler anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.


Sellihca er et leverandørregister og et kvalifiseringssystem som brukes av den nordiske energibransjen til å administrere leverandørinformasjon og risiko i leveringskjeden, og til effektive innkjøp i tråd med EUs regelverk. Med mer enn 4200 kvalifiserte leverandører som tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester gir Sellihca en rettferdig, åpen og transparent utvelgelse av leverandører. Dette forenkler anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.


TransQ er et leverandørregister og en løsning for kvalifisering som brukes av innkjøperne i den nordiske transportsektoren. Løsningen tilbyr oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon, og muliggjør også mer effektive anskaffelser i samsvar med EUs regelverk. Med mer enn 2400 kvalifiserte leverandører som tilbyr et bredt utvalg av produkter og tjenester, gir TransQ en rettferdig, åpen og transparent utvelgelse av leverandører. Dette letter og korter ned anbudsprosessen og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.


StartBANK er et felles leverandørregister som brukes av innkjøpere innenfor bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge, til støtte for seriøse leverandører og med oppdatert og kontrollert leverandørinformasjon. Med 4200 leverandører som er evaluert på grunnlag av forhåndsbestemte godkjenningskriterier, er StartBANK en rettferdig, åpen og sikker løsning for valg av pålitelige leverandører. Dette gir leverandørene mulighet til å konkurrere på like vilkår og bidrar til bruk av seriøse aktører, og skaper nye forretningsmuligheter for både innkjøpere og leverandører.