Vi vinner rammeavtaler

Centerpoint har etablert rammeavtaler med mange store aktører innen de fagområdene og bransjene vi opererer i. Rammeavtalene gir oss tilgang til store og attraktive prosjekter, og vi kan derfor tilby langsiktige og interessante oppdrag for våre konsulenter. Under følger en oversikt over våre kunder og rammeavtaler.

Ta kontakt med en av våre ansatte for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.


Olje / Gass

Våre kunder er store internasjonale oljeselskaper og andre eierselskaper med omfattende utbyggingsprosjekter. Vi har rammeavtaler med flere av de mest attraktive aktørene i bransjen og kan derfor tilby våre konsulenter interessante muligheter både i og utenfor Norge.


Samferdsel / Infrastruktur

Våre kunder er byggherreorganisasjoner som gjennomfører større bygg- og anleggsprosjekter innen sektorer som vei, jernbane, flyplass, elkraft og vann/avløp. Vi har rammeavtaler med flere av Norges største byggherrer og våre konsulenter er lokalisert på utbyggingsprosjekter over hele landet.


IT

Våre kunder er ledende i sine bransjer og har stort behov for innleie av IT-konsulenter til sine prosjekter. Vi jobber tett og langsiktig med kundene våre, og tilstreber å være en god forretningspartner fremfor kun en leverandør. Vi har kunder både i offentlig og privat sektor, og Centerpoint arbeider strategisk for å vinne nye rammeavtaler med nye store aktører. 


“Centerpoint har gjennom flere år tilført Color Line verdifull og kompetent kapasitet på vår servicedesk. Vi er svært fornøyd med de konsulenter som har vært hos oss og den oppfølgningen Centerpoint gir sine konsulenter og oss som kunde. Centerpoint har vært en viktig del i vår totalleveranse og vi kan trygt anbefale Centerpoint.”
— Jo Eirik Østmo. CTO - Color Line