GOD SOMMER

Flinke fagfolk trumfer alt!


Sommerferien nærmer seg og det er full innspurt i alle prosjekter. Vi merker høy aktivitet i alle bransjer, og selv i oljebransjen har vi de siste månedene fått leid ut nye konsulenter.

Siden i fjor sommer har det skjedd mye i Norge, og spesielt er det innen samferdsel og infrastruktur vi ser de store prosjektene. Innen IT er det også fullt trykk og vi ser store endringsprosjekter fordi ny teknologi gir store muligheter.

Uansett hvor spennende prosjektmulighetene er, så er det ingen prosjekter som blir vellykkede uten riktige folk på plass. Vi har derfor en hedersbetegnelse vi benytter i Centerpoint – nemlig FAGFOLK!

Vår definisjon av Fagfolk: personer som har spesielle kunnskaper og ferdigheter innen et bestemt fagområde og som er positive bidragsytere i sine miljøer

Vi opplever gang på gang at prosjekter går bra når man har folk med høy kvalitet med på laget og man er avhengig av å ha med seg FAGFOLK.

Vi i Centerpoint har derfor mye fokus på å kunne tilby prosjekter og roller der våre konsulenter lykkes og er FAGFOLK i sine prosjekter. I tillegg til det faglige, er det også svært viktig at de sosiale aspektene er på plass internt i prosjektene. Vi har derfor stort fokus på at våre konsulenter skal trives både i jobb og på fritiden. Denne våren har vi hatt gleden av å møte flere av konsulentene rundt om i landet. Det ble underholdning her i Oslo på Latter, nydelige omgivelser på Flor og Fjære i Stavanger og ikke minst gode odds på Leangen Travbane i Trondheim. Det er en sann glede å møte alle og være involvert i de spennende prosjektene.
 

Totalt har vi over 50 rammeavtaler med offentlige og private virksomheter, og vi har det siste året vunnet 14 nye avtaler. Blant annet har vi vunnet store avtaler med Bane NOR (tidligere Jernbaneverket), Nye Veier, NRK og HINAS (IT i Helse-Norge). Dette danner grunnlaget for at vi fortsatt er i sunn drift og har mange spennende prosjektroller som skal dekkes i tiden fremover.

Les mer om noen av de spennende prosjektene vi har jobbet med det siste året her:
http://www.centerpoint.no/nyheter/

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder gjør at vi fortsatt kan ansette nye, flinke kollegaer og det siste året har en ny Markeds- og konsulentkoordinator, en regnskapsmedarbeider og to nye rådgivere blitt ansatt internt i administrasjonen. Disse er med på å styrke og videreutvikle våre kjerneverdier som er Resultater, Humor, Utvikling og Kvalitet, og vi ser at dette er gode grunnpilarer i både gode og dårlige tider. 

Vi ser frem til fortsatt mange vellykkede prosjekter og ønsker deg en riktig god sommer!

Jakob Grova
Administrerende direktør
CENTERPOINT AS

Jobbe for Centerpoint?
 
Centerpoint har lang erfaring med å levere konsulenter til omfattende prosjekter innen olje/gass, samferdsel/infrastruktur og IT.

Les mer om hva vi kan tilby deg som konsulent på våre hjemmesider.
http://www.centerpoint.no/hva-gjor-vi/
Se alle våre ledige oppdrag her. 
http://www.centerpoint.no/samferdselinfrastruktur/


Ønsker du å abonnere på ledige oppdrag?
 
Centerpoint har mange spennende muligheter innen IT, Olje/Gass og Samferdsel/Infrastruktur. Registrér deg på et av våre nyhetsbrev for å motta nye ledige oppdrag på epost. Oppdragene sendes ut fortløpende.
Registrer deg her:

Centerpoint er tildelt ny rammeavtale med Bane NOR

Centerpoint har inngått en ny rammeavtale med Bane NOR innen hovedområdene:

  • Prosjektledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Byggeledelse

Disse områdene er videre fordelt på underlagte fagområder inkludert; bygg og anlegg, jernbaneteknikk, grunnarbeider, kontrollingeniør og ingeniørgeologi.

Med denne avtalen vil Centerpoint være en helhetlig leverandør til Bane NOR og Jernbanedirektoratet.

Bane NOR er en prioritert kunde for Centerpoint og vi leverer allerede på flere rammeavtaler, inkludert:

  • IKT konsulenttjenester – Internett, Intranett og GIS/Geomatikk
  • Kommunikasjon og nabokontakt
  • Prosjektstyringstjenester
  • Telerelaterte konsulenttjenester
  • SHA-arbeid

Centerpoint har i flere år jobbet målrettet med å etablere oss som en av Norges beste leverandører av konsulenttjenester innen Infrastruktur og Samferdsel. Vi har svært dyktige konsulenter i vår stab med spesialistkompetanse innen fagområdene vi leverer på, og vi er takknemlige for at Bane NOR har vist oss tilliten til å fortsette det gode samarbeidet. Med denne avtalen får våre konsulenter tilgang på oppdrag i noen av Norges mest spennende og omfattende utbyggingsprosjekter, sier direktør for Samferdsel og Infrastruktur i Centerpoint, Bernhard Paus.

Mats Harrysson - Byggeleder for Bymiljøetaten

Mats Harrysson er i dag utleid som byggleder til Bymiljøetaten. Her har han arbeidet siden 2014 med prosjektet i Prinsens gate og Tollbugata. Målet er å etablere toveis trikk i Prinsens gate samt gi gaten et estetisk løft fra krysset Fred Olsens gate til Nedre Vollgate (over Wessels plass). I tillegg etableres Tollbugata som toveis bussgate.

Klokken 11:00 27.02.2017 var det duket for offisiell åpning av Prinsens gate. Jubelen var stor da en gammel trikk kom kjørende oppover Prinsens gate, etterfulgt av korps, kake og kaffe. Trikkene var på plass kl. 05:00 for en testkjøring og heldigvis var alt som det skulle. Siden 2014 har det vært arbeidet med å gjøre Prinsens gate om til toveis trikkegate, samt Tollbugata til bussgate. Det har også vært lagt om gamle vann- og avløpsrør – her har det vært tilfeller av vannrør tilbake til 1800-tallet.

Mange jubler nå over at gaten står klar og at trikken kjører som normalt. I tillegg til at det har vært gjort mye som nå ligger under bakken, vil også gaten bli preget av granittheller på fortau, bymøbler og trær. Mats kunne påpeke at det har vært en del utfordringer, men at slikt er forventet for et så stort prosjekt.

- Det har vært veldig spennende å jobbe med dette prosjektet. Har hatt gode medarbeidere rundt meg og et godt samarbeid på tvers av samarbeidspartnere.

Mats har blant annet vært ansvarlig for daglig kommunikasjon med entreprenør og prosjektleder, oppfølging og kontroll, kvalitetssikring med mer.

Det har vært en intensiv helg for Mats og alle de andre involverte for å få alt ferdigstilt for åpningen her i dag. Men det syntes Mats er helt i orden, han trives med svært godt med jobben. Men jobben er ikke ferdig helt enda – nå fortsetter arbeidet med å ferdigstille prosjektet. Han regner med at dette vil skje i løpet av sommeren 2017.

Vi er veldig stolte over å ha Mats med på laget – og at han har vært med på å gjøre en så god jobb. Vi gleder oss til å følge med videre. 

Nye ansatte i administrasjonen!

Vi har fått to nye ansatte i administrasjonen her i Centerpoint. De heter Maren Haukeland og Silje Storm-Johannsen.

Maren har en utdannelse innen økonomi og administrasjon fra BI - hun skal begynne å jobbe som regnskapsmedarbeider. Silje har en utdannelse fra Markedshøyskolen innen markedsføring og salgsledelse. Silje begynner å jobbe som markeds- og konsulentkoordinator. 

Vi er glade for å ha dem med på laget!

Befaring på Follobaneprosjektet

F.v.: Peder Wandem, Kurt Magne Halås, Cato Stoltenberg, Mona Kringberg og John Trondsen.

Centerpoint har utleide konsulenter innen byggeledelse, prosjektstyring, kvalitet, SHA og kommunikasjon på Follobaneprosjektet til Jernbaneverket. 

Fredag 2. desember var hele administrasjonen i Centerpoint på besøk hos prosjektet. Der fikk vi en omvisning på anleggsplassen på Åsland og i den påbegynte tunnelen av våre konsulenter Kurt Magne Halås, Cato Stoltenberg og Ingar Melby, som jobber som henholdsvis sikkerhetsrådgiver, SHA-rådgiver og byggeleder. 

Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet hittil i Norge. Den nye Follobanen blir totalt 22 km lang og bygges for hastighet opp til 250 km i timen. Det blir dermed mulig å halvere reisetiden mellom Oslo og Ski, fra 22 til 11 minutter. Follobanen skal bli et effektivt, sikkert og miljøvennlig transporttilbud som åpner opp for et større bo- og arbeidsområde.

Follobanen får landets hittil lengste jernbanetunnel og er den første jernbanetunnelen i Norge med to atskilte løp. Tunnelen bores ut med de fire tunnelboremaskinene (TBM) "Magda Flåtestad", "Dronning Eufemia", "Dronning Ellisiv" og "Anna fra Kloppa". Alle damene er nå i full drift!

Hver av tunnelboremaskinene er 145 m lange og veier ca. 2400 tonn. På bildet over kan man se baksiden av en av maskinene. Maskinene er spesiallaget for hardt norsk fjell og produserer ca. 20 meter ferdig tunnel om dagen.

For Centerpoint var det en innholdsrik dag og det blir spennende å følge den videre utviklingen i prosjektet. For å lese mer om Follobaneprosjektet besøk gjerne prosjektets egne sider her.

F.v.: Thach Nguyen, Carl Simon Grimwade og Yan Zhou.

Vi ønsker med dette våre konsulenter og samarbeidspartnere god jul og godt nyttår!

Ove Rabba - Fundamentkontrollør i Statnett

Ove Rabba er utleid til Statnett og jobber som fundamentkontrollør på "Vestre korridor - linjepakke 2". Vestre korridor er en fellesbetegnelse for sentralnettet på Sør-Vestlandet, hvor Statnett ønsker å spenningsoppgradere fra nåværende 300 kilovolt til 420 kilovolt. Prosjektet er planlagt ferdigstilt i 2021.

I Oves prosjekt skal det bygges linjer fra Lysebotn til Duge, Lysebotn til Tjørhom, Tjørhom til Tonstad og Tonstad til Fjotland, med totalt 219 mastepunkter og 876 fundamenter. 

"Mesteparten av fundamentene er fjellfundamenter, men det er en del spesielle fundamenter fra toppen av Lyseheia og ned til Lyse stasjon, så dette blir spennende."

Det er Valard som bygger fundamenter og monterer master og linjer, og Oves jobb går ut på å sjekke fundamentene.

"Vi er ute og kontrollerer i all slags vær. Regn og skodde er dagligdags, og oppe på Lyseheia har vi stort sett alle årstidene hver dag."

Siden hele traseen stort sett er uten veiforbindelse blir alt utstyr og byggemateriale flydd inn med helikopter. Terrenget oppe i fjellet gjør det også vanskelig for arbeiderne å komme seg fra punkt til punkt. 

"Vi bruker bil, båt, helikopter og snøscooter, eller så går vi fra punkt til punkt. ATV er ikke godkjent på denne strekningen."

Ove har vært i anleggsbransjen siden 1985, kun avbrutt da han tok teknisk fagskole i Kristiansand. Han har jobbet med grunnarbeid, forskaling, armering, støping og maskinkjøring, og han har bakgrunn som bas, formann, driftsleder, anleggsleder, kontrollingeniør i vei-, tunnel- og byggeprosjekter. 

"Første gang jeg jobbet for Centerpoint var på Fellesprosjektet E6 i Jernbaneverket. Der var jeg i 2,5 flotte år. Nå har jeg akkurat startet mitt oppdrag i Statnett, og det fungerer veldig bra."

GOD SOMMER!

Tiden går fort og nå er det snart sommerferie for mange. Prosjektene tar et hvileskjær – i hvert fall alle de som er i rute og har planlagt dette. For andre prosjekter er sommeren en anledning til å få gjennomført en rekke aktiviteter som har vært planlagt til minste detalj i lang tid, men som ikke kan gjennomføres mens landet er i daglig drift. Alle prosjekter lever sitt eget liv, men felles for dem alle er en ting – de er 100% avhengig av riktig kompetanse og riktige ressurser for å bli levert som avtalt på pris, tid og kvalitet. 

Centerpoint bidrar med spesialister til komplekse prosjekter og vi ser at det er stort behov for spisskompetanse i alle prosjekter. Dette er en forutsetning for at prosjektene skal lykkes, og dette er også grunnen til at Centerpoint har mye å gjøre også i 2016.  Etter nedgangen i oljesektoren har vi dreid oss mer over mot infrastruktur/samferdsel og IT, og det har vært godt å ha flere ben å stå på.  Dette medfører at vi fortsatt kan tilby spennende oppdrag for våre ansatte og samarbeidspartnere, samt kan gi våre kunder topp kvalitet.  Som en del av vårt langsiktige fokus på kvalitet, har vi i år også blitt ISO 9001-sertifisert. 

Totalt har vi over 50 rammeavtaler med offentlige og private virksomheter, og vi har det siste året vunnet ytterlig 10-15 stykker.  Dette danner grunnlaget for at vi fortsatt er i sunn drift og har mange prosjektroller som skal dekkes.

Fokus på kvalitet og fornøyde kunder gjør at vi fortsatt kan ansette nye, flinke kollegaer og det siste året har en ny Bid Manager og to nye rådgivere blitt ansatt internt i administrasjonen. Disse er med på å styrke og videreutvikle våre kjerneverdier som er Resultater, Humor, Utvikling og Kvalitet, og vi ser at dette er gode grunnpilarer i både gode og dårlige tider.  

Jeg ser frem til fortsatt mange vellykkede prosjekter og ønsker deg en riktig god sommer!


Jakob Grova
Administrerende direktør
CENTERPOINT

Ivar Aasen klar for hjemreise

Vi gratulerer Det norske oljeselskap ASA med ferdigstillelse av plattformdekket til Ivar Aasen-feltet som nå skal seiles fra Singapore til Norge. Dekket ble levert på budsjett og til riktig tid, som gjør at feltutbyggingen er i rute mot produksjonsstart 1. desember.

Centerpoint har hatt over 40 konsulenter involvert i oppfølging av engineering og bygging på dette prosjektet. Bon voyage!

Les mer om dette på www.detnor.no

Rammeavtale med Statoil

Centerpoint har vunnet rammeavtale med Statoil innen multitekniske disipliner og prosjektledelse i allianse med Ross Offshore, Frontica Advantage, Lilleaker Consulting, Technogarden Engineering Resources, Albatross Prosjektledelse og Norconsult. 

Avtalen trer i kraft 1. juni 2016 og strekker seg over fire år, med mulighet for opptil åtte år inkludert opsjoner.

Les mer her.

Pål Venås - Fra olje til elkraft

Pål Venås er utleid til Statnett, og jobber på North Sea Link-prosjektet i Kvilldal. Dette er et stort prosjekt hvor verdens lengste strømførende kabel under vann skal legges mellom Norge og England. Statnett planlegger sammen med den engelske systemoperatøren National Grid å opprette en forbindelse mellom Norge og England. Kabelforbindelsen vil koble de nordiske og britiske markedene sammen, og gi fordeler på begge sider av kabelen. Pål fungerer som bindeledd mellom byggherre (Statnett) og hovedbedrift (Implenia) og hans rolle er å etterse at planlegging og arbeid blir utført i henhold til lover, regler og kontrakter.

- Det er en svært krevende jobb. Man skal holde tunga beint i munnen, da HMS er en del av alle operasjoner som utføres, og man må kunne stille de riktige spørsmålene innen alle disipliner. På den andre siden så er det kanskje det som gjør det så spennende å jobbe med også.

Pål har tidligere vært flere år i oljebransjen, hvor han har fått være med på store og små prosjekter i både inn- og utland. Han begynte som HMS-koordinator på riggprosjekt for Coast Center Base (CCB) opp imot en rekke forskjellige oljeselskaper. Etterhvert ble det andre aktører, blant annet Westcon, Aibel, Statoil og OneSubsea. 

- Det mest intense var et svært omfattende prosjekt for Westcon og Transocean USA, hvor første halvdel var i Italia og siste halvdel ble utført i Romania. Det var noen måneder som ga minner for livet, og jeg lærte mye om forskjeller på norsk og utenlandsk arbeidskultur og arbeidspraksis. 

Han stortrives i oppdraget hos Statnett, og det å gå fra oljebransjen til anleggsbransjen har vært en positiv forandring. 

- Det var Peder i Centerpoint som tok kontakt og lurte på om jeg var interessert i en stilling innen HMS i Statnett SF. Det var nesten helt perfekt timet fra hans side, da jeg nettopp hadde begynt å se etter et nytt prosjekt å jobbe med. Tonen mellom Centerpoint og meg er veldig god, og jeg er glad Peder tok kontakt på det tidspunkt han gjorde. 

Ny ansatt i administrasjonen!

Vi har fått en ny ansatt i administrasjonen i Centerpoint. Han heter Carl Simon Grimwade og skal jobbe som rådgiver. Carl har utdannelse innen økonomi (BA) fra Durham University i Nord-England og ledelse (MSc) fra Imperial College Business School i London, og har tidligere erfaring fra formuesforvaltning i London.

Vi er glade for å ha ham med på laget! 

Fotokonkurranse - "Hvem har den beste utsikten?"

Våre utleide konsulenter jobber på spennende prosjekter over hele landet og har tatt bilder av utsikten på arbeidsplassen sin. Her er de beste bildene vi fikk inn i konkurransen.

Vi gratulerer Dines Haslund med dette vinnerbildet. Han er utleid til Det norske oljeselskap ASA på Ivar Aasen prosjektet. Bildet er tatt ombord i båten "Lewek Express" som installerer rørledningen til Ivar Aasen på havbunnen.

Dines Haslund - Lead Pipeline på Ivar Aasen

Dines Haslund er utleid til Det norske oljeselskap ASA som Lead Pipeline på Ivar Aasen-prosjektet. Han begynte i oppdraget i 2011 i en fase der mange forskjellige utbyggingskonsepter skulle modnes til et nivå der eierne av feltet (Det norske, Statoil og Bayerngas) kunne fatte en beslutning om videreføring. Dines var ansvarlig for å gjennomføre FEED (Front End Engineering and Design) på rørledningene. 

Dette var en meget intensiv og morsom periode der vi var et lite team som på kort tid laget ferdige omfattende arbeidspakker. Anbudene ble sendt ut internasjonalt, og vi fikk god respons blant leverandørene.

Anbudsperioden varte fra vinteren 2012 til våren 2013, og Dines satt som teknisk ansvarlig for tilbudene. EMAS AMC vant anbudet, og da startet neste fase i prosjektet der detaljprosjekteringen ble utført i EMAS’ lokaler på Lilleaker i Oslo. Han sitter i dag som teknisk leder for undervannsarbeidet (SURF). 

Det er mange underleverandører fra rundt omkring i Norge, Sverige, Skottland og så langt borte som i Japan. Jeg har vært fantastisk heldig å få være med å følge opp disse leveransene.

I 2015 startet installasjon av de 3 rørene som er 0.3 og 0.5 m i diameter. Rørene er opprinnelig i 12m lengder som igjen er sveiset opp i 1000m lengder på land. Når båten (Lewek Express) kommer blir rørene kveilet opp på 3 store tromler, for så å rulles ut igjen på havbunnen. 

- Dette høres kanskje enkelt og besnærende ut, men det krever utrolig mye forarbeid.

Dines har vært utbyggers representant om bord på fartøyet som installerte undervannsrørene, et fartøy som egentlig holder til i Mexico gulfen, og som ikke har vært på norsk sektor tidligere. Båten ankom Gulen i slutten av juli, og to av rørene var ferdig lagt fire uker senere. Det er mye prestisje for både for den marine kontraktøren og for Det norske, så derfor ble det ekstra viktig å ha høyt fokus på sikkert arbeid.

- Dette var en uforglemmelig tur, både i form av varighet men også måten vi fikk løst en del utfordringer underveis og som resulterte i at vi ble ferdige uten noen hendelser på hverken mennesker eller utstyr.

Dines tror at grunnen til at de har lykkes ligger i at Det norske har et lite, men effektivt team, der alle har klart definerte roller, og at det er god stemning. Dette har gitt resultater. SURF som delprosjekt i Ivar Aasen gjør det veldig bra, og klarer så langt å holde både budsjett og tidsplan.

- Dette å få «en klapp på skulderen» fra eierne og de som sitter oppe i prosjektledelsen gir en god følelse og litt ekstra energi til videre innsats.

Dines kom i kontakt med Centerpoint etter en utestasjonering i Libya og Ivar Aasen-prosjektet muliggjorde et samarbeid. Hos Det norske har han fått være med på mye spennende og hatt mye ansvar. 

- Jeg stortrives i dette oppdraget. Jeg har vært i dette prosjektet fra tidlig i konseptfasen og fram til vi nå i år begynner å plassere rørledningen og annet utstyr nede på havbunnen. Jeg trives godt som konsulent i denne typen prosjekter som har en tidsavgrensning og der innholdet i jobben har et stort element av ingeniør/teknologi. Det passer godt til min personlighet og måten jeg liker å jobbe på.