Spesialister innen sine fagfelt

Vårt oppdaterte nettverk av både nasjonale og internasjonale konsulenter gir oss muligheten til å tilby våre kunder den kompetansen og kapasiteten de har behov for. Centerpoint representerer et stort antall selvstendige konsulenter som kontinuerlig har oppdrag for våre kunder.

Ta kontakt med en av våre ansatte for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg.


OLJE / GASS

Vi leverer konsulenter innenfor alle disipliner og støttefunksjoner et utbyggingsprosjekt har behov for. Dette innebærer blant annet følgende områder:

 • Prosjektledelse
 • Prosjektstyring og -planlegging
 • Byggeoppfølging
 • Commissioning
 • HSEQ
 • Disiplinledelse
 • Prosjektingeniører
 • Information Management
 • Document Management
 • IKT

Samferdsel / Infrastruktur

Centerpoint har spesialister innen de fleste funksjoner i byggherrens organisasjon, og vi kan tilby den kompetanse og kapasitet  våre kunder etterspør. Eksempler på fagområder og funksjoner vi tilbyr til våre kunder:

 • Prosjekt- og byggeledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Kontrollingeniører
 • Kvalitetsrådgivere
 • SHA-rådgivere (KU og KP)
 • Usikkerhets- og risikostyring
 • RAMS-rådgivere
 • Informasjonsrådgivere og nabokontakt
 • Jernbanetekniske fag (elektro og elkraft, kontaktledning, spor, signal)
 • Ingeniørgeologer
 • Prosjektstyring (fremdriftsplanlegging og kostnadsoppfølging)
 • Dokumentstyring/dokumentkontroll

IT

Centerpoint har spesialister innen de fleste roller og funksjoner i kundens IT organisasjon, og vi kan tilby den kompetanse og kapasitet  våre kunder etterspør. Centerpoint har IT konsulenter som er spesialister innen en rekke fag- og kompetanseområder:

 • Strategi og rådgivning
 • Program- og prosjektledelse
 • Arkitektur
 • Design og UX
 • Test og testledelse
 • Integrasjon
 • Systemutvikling (java, .net m.fl.)
 • BI og Datavarehus
 • ERP
 • GIS / Geomatikk
 • Mobile plattformer
 • Applikasjonsforvaltning
 • Drift og vedlikehold
 • Databaser
 • Nettverk
 • Virtualisering
 • IT Service Management
 • Sikkerhet

”Centerpoint har vist seg å være en seriøs aktør og en viktig kilde til nye oppdrag for meg. De har store, spennende kunder, følger meg opp og inviterer meg på sosiale events selv når jeg ikke jobber for dem, og er ryddige når det gjelder kontrakter og betaling”
— Dag Koding. Systemutvikler i NETS.