FRA OLJE OG GASS TIL ANDRE BRANSJER - HER ER VÅRE TIPS

Etter oljenedgangen stod flere med høy kompetanse uten jobb. I mai 2017 gjorde Tekna en undersøkelse for fjerde år på rad om situasjonen i norsk olje- og gassvirksomhet. I sammendraget av denne rapporten viste det seg, etter å ha intervjuet over 1000 ingeniører innen olje og gass, at 12,5% har byttet jobb til en annen bransje siden 2013. Andelen av oljeingeniørene som er i jobb er noe høyere nå enn hva den var på samme tid i fjor, men selv om ledigheten går noe ned er langtidsledigheten fortsatt høy. Rapporten viste at 4,3% står uten jobb i dag og nesten 70% av de ledige hadde vært uten jobb i mer enn seks måneder – dette tallet er overraskende høyt skriver Tekna. 

Kilde: Tekna, 2017

Kilde: Tekna, 2017

Undersøkelsen viser også at det er færre som mener nedturen i olje og gass er midlertidig, og som vist i tabellen ovenfor er svarene et noe mer optimistisk bilde av fremtiden, men samtidig er den vanskelige situasjonen fortsatt ikke over. De fleste som har byttet bransje etter nedgangen har gått over til kategorien «annet», bygg og anlegg, transport og infrastruktur, elektrisitet, vann og renovasjon.

Men hvordan er det med kompetanseoverføringen fra olje og gass og hvordan kan man bli mest mulig rustet for en slik overgang? Tall fra Statistisk Sentralbyrå fra 2017 viser at olje- og gassindustrien har mistet om lag 50 000 stillinger siden 2013. Dette betyr imidlertid ikke at kompetansen ikke lenger er nødvendig eller kan benyttes i andre bransjer. For de som har utdanning innen oljefag innebærer også dette utdanning innen teknologi- og ingeniørfag for flere – og dette er allmennyttig kunnskap som flere bransjer har behov for.

sak.JPG

Her er noen enkle råd til hvordan du kan klargjøre deg for bransjene:

  • Vær synlig på LinkedIn med oppdatert informasjon
  • Skaff deg en oversikt over bransjespesifikke kurs som vil gjøre deg mer attraktiv for enkelte bransjer. Ta kontakt med oss, så kan vi gi deg råd om hva som kan være aktuelt.
  • Sett deg inn i andre bransjers fagterminologi. Ofte er det slik at roller, fagområder, teknologier, prosesser og rutiner heter noe annet enn i oljebransjen. Det er viktig å benytte bransjens egne ord når man kommuniserer med dem, og samtidig være klar over eventuelle forskjeller. Bevissthet rundt dette øker sjansene dine. Ettersom vi jobber med flere bransjer kan vi være behjelpelige med denne konverteringen.
  • Delta på jobbmesser, eller andre plattformer, for å snakke direkte med potensielle arbeidsgivere og få tips til hvordan du kan tilpasse deg en annen bransje.
  • Typiske roller som relativt enkelt kan overføres fra olje- og gassindustrien til andre bransjer er innen QA/QC, HMS/SHA, prosjektstyring, prosjektplanlegging, dokumentstyring og prosjektledelse m.m.