BERNT ENDRESEN - KU BJERKREIM TRANSFORMATORSTASJON

Bernt Endresen er i dag utleid fra Centerpoint som KU (koordinator i utførelse) til Statnett. Bernt har arbeidet her siden 2016 på prosjektet Bjerkreim Transformatorstasjon. Her bygges det ny vindkraft og skal med tiden kunne knytte den nye kraftproduksjonen til sentralnettet. I følge planen skal dette stå klart sommeren 2019.

- I rollen som KU er det min oppgave å sikre at SHA-arbeidet blir koordinert i henhold til krav gitt i Byggherreforskriften. Videre skal jeg påse at byggherrens krav til forebyggende tiltak gjennomføres og at oversiktslister føres.  Jeg er en del av byggherrens byggeplassteam og har en høy tilstedeværelse på byggeplassen. Jeg deltar på vernerunder, byggemøter, risikomøter, koordineringsmøter m.m.  Gjennomfører tiltak som skal bidra til en sikkerhetskultur og et arbeidsmiljø som støtter Statnetts nullvisjon.

- Jeg trives veldig godt i jobben min. Jeg får treffe masse flotte mennesker som alle jobber sammen for å bygge noe nytt. I mitt tilfelle en Transformatorstasjon som skal ta imot og distribuere videre strømmen fra nye vindmølleparker som etableres i området her på Bjerkreim. Naturen her er flott med fjell, vann og havet i det fjerne. En unik arbeidsplass, med en utsikt som slår det meste. Arbeidet er veldig givende i og med at jeg får være med å passe på at det jobbes trygt, at folk har det bra på jobb og at stemningen er god blant dem som jobber sammen.

- Dette er mitt første oppdrag for Centerpoint og som innleid konsulent. Jeg syns Centerpoint er flinke med å følge meg opp, med jevnlig oppfølging fra min kontaktperson. Oppdraget er interessant og jeg holdes også informert om utvikling fremover og opplever Centerpoint som en profesjonell aktør, som gir støtte og veiledning om det skulle trenges. De er også flinke med å følge oss opp sosialt, med sosiale samlinger hvor jeg får treffe andre konsulenter som jobber for Centerpoint og dermed også får utvidet mitt profesjonelle nettverk og gir meg flere kontakter å spille på om jeg skulle trenge noe bistand eller gode råd i utførelsen av jobben min.

bernt5.JPG

- Jeg har jobbet i kriminalomsorgen i 18 år i forskjellige roller, den siste som sikkerhetsinspektør i Stavanger Fengsel. I 2012 startet jeg som HMSK rådgiver i Subsea 7, hvor jeg jobbet i prosjekt 2 år. Ble etter hvert bedt om å være HMSK ansvarlig på Subsea 7 sin offshorebase i Dusavik i Stavanger. Der var jeg frem til oljenedturen også nådde meg i slutten av 2016. Fikk høre om Centerpoint via en tidligere kollega som anbefalte meg om å ta kontakt med dem. Jeg gjorde det og nå har jeg jobbet på dette prosjektet i Bjerkreim ett års tid og stortrives med det.

Vi i Centerpoint er svært stolte av å ha Bernt med på laget - og vi ser frem til å følge han videre i prosjektet.