Joachim Holm: Byggeleder på Ekebergbanen

Joachim Holm er utleid til Sporveien som byggeleder på Ekebergbanen, hvor strekningen rives i sin helhet og det skal bygges nytt anlegg, inkludert ny kontaktledning. Joachims oppgave er å følge opp entreprenørens arbeid og fremdrift. 

- Vi har enkeltsporet drift på utgående spor mens inngående spor bygges og visa versa når inngående spor er ferdigstilt. Dette er komplisert da trikken passerer hvert 5 min i begge retninger.

Han har fått ansvaret for oppfølging av sprengningsarbeider, KL-arbeider og oppbygging av baneprofilet, samt jordingsanlegg og trekkerør/kummer. 

Joachim er utdannet sivilingeniør fra NTNU i 2003 og har tidligere vært med på å bygge Hard Rock Café på Karl Johan, et nybygg for Smart Club på Brånåsen og rehabilitering av et eldrehjem på Majorstua. Fra 2010-13 var han innleid til Jerbaneverket som byggeleder på plattformforlengelsesprosjekter der de blant annet måtte diamantsage og sprenge/pigge vekk ca 3500m3 med fjell for å tilpasse lengden på den nye plattformen.

- Dette var et meget krevende prosjekt med enkeltsporet drift og tog som passerte i 90 km/t 5-6 meter unna der vi jobbet.

Det forrige prosjektet Joachim var involvert i var byggeledelse på Gjettum stasjon for Sporveien. Der ble det blant annet bygget 2 bilbroer, én plasstøpt og én i prefab, samt en kulvert under sporet.

- Den plasstøpte brua ble bygget over et område der vi senket baneprofilet med opptil 10-12 meter. Her ble det spuntet på begge sider og støpt støttemurer. Dette var et komplisert og spennende prosjekt som var utrolig artig å være med på.

Etter å ha vært ansatt som konsulent i noen år ville Joachim prøve seg som selvstendig. Han forhørte seg med ulike firmaer og kontaktet Centerpoint etter anbefaling fra en bekjent.

- Forholdet til Centerpoint har absolutt innfridd. Bra oppfølging og særdeles hyggelige mennesker bidrar til en hyggelig hverdag. 

Han har nå jobbet med jernbaneprosjekter i flere år og håper å kunne fortsette med det i fremtiden.

- Det skjer utrolig mye på denne fronten de kommende år så jeg ser for meg å fortsette med dette fremover. Jeg liker godt prosjekter som involverer mange fagområder som for eksempel betong, spunt, utomhus, osv.